Hopp til hovedinnhold


Vurderer om politiets helikoptre kan flytte inn på Rygge

– Ja, det er en av nøklene vi jobber med. Kommer politihelikoptrene på plass, kan det gjøre at andre i helikoptermiljøet følger etter, for eksempel luftambulansen. Da kan de trene sammen og lære av hverandre, noe som er et viktig aspekt ved et beredskapssenter på Rygge, sier Rådeordfører Rene Rafshol til Moss Avis.
Tidligere denne uken sa Rafshol at det jobbes med flere «nøkler» som kan få arbeidet rundt felles trenings- og beredskapssenter på Rygge til å eskalere.

I disse dager utreder Politidirektoratet alternative baser for politihelikoptrene på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. I dag står helikoptrene på Gardermoen, der værmessige forhold til tider hindrer dem fra å være i luften. Meteorologiske rapporter viser at Rygge og Kjeller i Akershus utmerker seg bedre enn Gardermoen.

Nå utreder derfor Politidirektoratet andre forhold ved de to base-alternativene. Kilder hevder overfor Moss Avis at det skal ha kommet en forespørsel fra Politidirektoratet til Forsvarsbygg om prisen for å stasjonere helikoptrene på Rygge.

Midlertidig løsning

En ny base for helikoptrene er for øvrig ment som en midlertidig løsning fram til politiets eget beredskapssenter på Alnabru er på plass i 2019.
Les mer om saken hos Moss Avis