Hopp til hovedinnhold


Vurderer ambulansen

– Det kan få alvorlige konsekvenser dersom en får en nedskjæring i beredskap i ambulansetilbudet, mener tillitsvalgt i ambulansetjenesten, Yngve Jakobsen, ifølge Bladet Vesterålen.
– Etter mitt syn er den nye ambulanseplanen mer som en økonomiplan. Dersom det er snakk om nedskjæringer på 10-12 millioner kroner ut fra dagens situasjon sier det seg selv at noe må skjæres ned på, sier Jakobsen.
Per i dag er det sju ambulansebiler i Vesterålen.
– Et minimum for beredskapen slik den skal være. Vi synes vi allerede har en for dårlig vaktordning på enkelte satsjoner for å yte den hjelpen det er behov for.
Overforbruk
15. oktober legges forslaget til ny ambulanseplan fram for direktøren for Nordlandssykehuset. Ambulansesjef Steinar Loke Gulliksen sier det er gjort mange beregninger i forslaget for å få ned et overforbruket i ambulansetjenesten.
– Det er et betydelig overforbruk og vi har foreslått en mengde tiltak, sier Gulliksen, som ikke vil komme nærmere inn på det. – Foreløpig er det et arbeidsdokument, og ikke for offentligheten, sier han til Bladet Vesterålen.
Kommunene må være våkne
– Vi ha regnet på mange ting for å kunne gjøre innsparinger. Deriblant for sone Sortland med Andenes og Åse. Vi har sett på alle stasjonene i Nordland, og det er mange alternativ som vurderes for å gjøre driften billigere både generelle tiltak og spesielle innen de ulike sju sonene i fylket.
Les mer om saken hos Bladet Vesterålen