Hopp til hovedinnhold


Vurderer ambulansekutt

Både Surnadal og Sunndal kan få redusert ambulansetilbud og "rindalsambulansen" blir vurdert flytta til Storås. Helseforetaket anslår at de sparer fire årsverk og to millioner kroner for hver døgnbil som de gjør om til dagambulanse

Både Surnadal og Sunndal kan få redusert ambulansetilbud og "rindalsambulansen" blir vurdert flytta til Storås, skriver Driva.

Det er ei arbeidsgruppe i Helse Midt-Norge som har vurdert ambulansesituasjonen i distriktet.

I planen foreslår arbeidsgruppa som har sett på ambulansetilbudet merkbare omlegginger i tre av DRIVA-kommunene: Ambulansestasjonen i Rindal foreslås flyttet til Storås og i både Sunndal og Surnadal vil en døgnambulanse bli omgjort til dagambulanse (sju dager i uka).

Begge kommunene har to ambulanser som er på vakt døgnet rundt i dag. Hvis innstillinga til utvalget blir fulgt, vil kommunene bare ha en ambulanse på vakt mellom klokka 18.00 og 08.00.

Utvalget har sammenligna tilbudet i kommunene med kommuner av lignende størrelse i regionen og kommet fram til at Surnadal og Sunndal har et langt bedre tilbud enn disse ut fra folketall.

Arbeidsgruppa regner med at nr.2-ambulansene i Sunndal og Surnadal vil ha rundt 7-9 oppdrag i uka.

Helseforetaket anslår at de sparer fire årsverk og to millioner kroner for hver døgnbil som de gjør om til dagambulanse.

Les mer om saken i Driva