Hopp til hovedinnhold


Vurderer å flytte ambulansene

Sykehuset Innlandet vurderer å flytte ambulansestasjonen på Otta til Bredebygden. Ordfører Dag Erik Pryhn ser ikke de faglige argumentene for det.

Sykehuset Innlandet vurderer å flytte ambulansestasjonen på Otta til Bredebygden. Ordfører Dag Erik Pryhn ser ikke de faglige argumentene for det, skriver Gudbrandsdølen Dagningen.

Ordfører Dag Erik Pryhn ønsker mer fakta på bordet i saken.

- Jeg er overraska over at det dukker opp, og at vi ikke har fått informasjon om dette direkte fra Sykehuset Innlandet (SI) før vi fikk høre om det fra andre steder, sier Pryhn.

Møte
Ordføreren peker på at Sel som vertskommune for Lokalmedisinsk Senter (LMS) forventer å bli orientert og hørt.

- Ambulanse og prehospitale tjenester er en vesentlig byggestein, og vi ønsker å prøve å få ut samhandlingseffekten mellom LMS og ambulansen, sier Pryhn.

Ikke faglig
Ordføreren sier han ikke kan se noen andre argumenter for flytting enn økonomi.

- Faglig sett kan jeg ikke skjønne at det finnes argumenter, sier han.

Arbeidsutvalget i Nord-Gudbrandsdal henstiller til SI at stasjoneringa av ambulansen i Sel videreføres i geografisk nærhet av LMS på Otta.

Les mer om saken i Gudbrandsdølen Dagningen