Hopp til hovedinnhold


Vraker plan om felles nødnummer

Fylkesrådet har utredet mulighetene for at Nord-Trøndelag kunne bli pilotfylke for et felles nødnummer for politi, brannvesen og ambulanser, men vil nå skrinlegge ideen, melder Trønder-Avisa.
Årsaken er særlig at Helse Nord-Trøndelag er tilbakeholdne.

Positive til samlokalisering

«Et pilotprosjekt i Drammen har testet ut en samlokalisering av nødetatenes kommunikasjonssentraler. Prosjektet har imidlertid ikke testet ut felles nødnummer. Årsaken til dette er at felles nødnummer ble vurdert å være brudd på etiske retningslinjer i pasientbehandlingen», opplyser helseforetaket til fylkeskommunen.
Helseforetaket er derimot positive til en samlokalisering av tjenestene.
Både politiet og brannvesenet har uttalt seg positivt til et felles nødnummer, men begge etatene står overfor reformprosesser som kan føre til at de uansett blir endret. For begge er det en mulighet at de havner i en midtnorsk region. Det kan tale mot et nordtrøndersk prøveprosjekt.

Må ha respekt

Det var etter initiativ fra Frps Ola Morten Teigen at fylkesrådet utredet saken. Rådsleder Anne Marit Mevassvik (Ap) sier det er vanskelig å gå videre når etatene selv ikke vil.
Les mer om saken hos Trønder-Avisa