Hopp til hovedinnhold


Vold og trusler på akuttmottaket

Vold og trusler er et betydelig problem for de ansatte ved akuttmottaket på Sykehuset Telemark. Det siste året har de opplevd både knivstikking, slag, spark og trusler

Vold og trusler er et betydelig problem for de ansatte ved akuttmottaket på Sykehuset Telemark. Det siste året har de opplevd både knivstikking, slag, spark og trusler, skriver Varden.

Les hele saken i Varden: Slått og truet på akutten

Les også i Varden: Bygger om akuttmottaket - skal bli voldsforebyggende

– Ikke alle har respekt for folk på jobb i hvit frakk lenger, sier klinikksjef Frank Hvaal.

Han forteller at både antallet og grovheten av vold og trusler er tiltakende, og ser det i sammenheng med samfunnsutviklingen. I fjor satte Klinikk for akuttmedisin ned en arbeidsgruppe som skal jobbe med å bedre sikkerhet og trygghet for de ansatte. Det har allerede gitt resultater i form av alarm som varsler internt og til politiet via brannvesenet.

Speil mot vold
Det er også blitt montert speil på undersøkelsesrommet hvor en turnuslege ble knivstukket i fjor, for at det skal være mulig å holde øye med pasienten mens man sitter med ryggen til og skriver.

I mars ble det arrangert et sikkerhetsseminar for ansatte, med fokus på hvordan man forebygger og unngår vold. 225 ansatte fra flere avdelinger på sykehuset meldte seg på.

– Vi har hatt ansatte som er blitt skikkelig redde. Vi ser at det øker, og det angår mange. Det viser også det store frammøtet på seminaret, sier enhetsleder Marit Storteig ved akuttmottaket.

Rus er årsak
Hun forteller at rus og psykiatri er de to hovedårsakene til angrep og trusler mot helsearbeidere. Men det har også vært eksempler på at venner og pårørende av pasienter har dukket opp og laget problemer for leger og sykepleiere.

Om lag ti hendelser rapporteres årlig i sykehusets avvikssystem. Enda færre anmeldes til politiet, men klinikksjef Frank Hvaal er sikker på at det er store mørketall.

Snillisme
Sykepleier Sarah Jane jobber på akuttmottaket og er selv blitt utsatt for både trusler og vold. Ett tilfelle ble også anmeldt til politiet. Nå skal Jane selv inn i arbeidsgruppa som jobber for å forebygge vold.

– Det er misforstått snillisme at vi skal finne oss i vold og trusler, selv om vårt fokus er at folk er syke og skal få behandling, sier hun.

– Sliter du med det etterpå når du utsettes for trusler på jobben?

– Nei, ikke på annen måte enn at jeg går nøye gjennom situasjonen for å bli mer oppmerksom på hva som trigger slike situasjoner.