Hopp til hovedinnhold
Vold eller trusler. Illustrasjonsfoto: Therese B. Kirkesæther


Vold mot ambulansepersonell - øker antallet tilfeller?

En spørrerunde hos ambulanseledere i ulike regioner tyder på at avviksmeldinger på voldsutøvelser mot ambulansepersonell ikke har økt. Skyldes det underrapportering?

Samtidig som Ambulanseforums undersøkelse viser at det mange steder ikke meldes om mer vold, oppgir mangeambulansearbeidere i medarbeiderundersøkelsene at de har opplevd flere ubehagelige eller truende episoder enn det antall avviksmeldinger skulle tilsi.

Et innslag på NRK dagsnytt i nyttårshelgen gir et annet inntrykk enn avviksstatistikken.

Et tv-team fra NRK er med en ambulanse utpå oppdrag. Ambulansen blir i utgangspunktet sendt for å hjelpe en som har falt og skadet seg, men oppdraget endrer karakter på stedet da teamet møter en beruset og svært aggressiv familiefar.

De velger å tilkalle politiet for å få situasjonen under kontroll.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.