Hopp til hovedinnhold
Hans Morten Lossius, generalsekretær i Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Foto: Stiftelsen Norsk Luftambulanse AS


Villedende om Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Vi trenger en god og stabil luftambulansetjeneste for at folk skal kunne leve trygt, også langt unna de store sykehusene, skriver Hans Morten Lossius, generalsekretær i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Hans Morten Lossius, generalsekretær i Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Foto: Stiftelsen Norsk Luftambulanse AS

Hvor mye luftambulansetjenesten betyr for folk, har i vinter vært tydelig i debatten om ambulanseflytjenesten i Nord-Norge, skriver Lossius  i Nordnorsk Debatt.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse er en ideell organisasjon som arbeider for at folk i hele landet skal ha lik rett til akuttmedisinsk hjelp når de blir akutt syke eller alvorlig skadet.

Vi ønsker debatten om organiseringen av luftambulansetjenesten velkommen. Men for at folk skal kunne ta stilling selv, må fakta i pressen være riktig. Når politisk redaktør, Skjalg Fjellheim, i torsdagens kommentar i Nordlys ga feilaktig informasjon om Stiftelsen Norsk Luftambulanse, vil vi korrigere dette.

Skjalg Fjellheim hevder at Stiftelsen Norsk Luftambulanse er en ”aktør med sterke kommersielle interesser”. Det stemmer ikke. Stiftelsen Norsk Luftambulanse er en ideell organisasjon med ett formål: Å bringe sykehuset ut til pasienten. Det har vi arbeidet med i 40 år, siden vi startet legehelikoptertjenesten i Norge.

For å kunne utvikle luftambulansetjenesten driver vi selv et legehelikopterselskap, Norsk Luftambulanse AS. Selskapet drives ”non profit”, noe som betyr at det ikke tas ut en eneste krone i utbytte. Vi tjener ingen penger på helse. Vi bruker penger på helse. Støttemedlemmene våre har finansiert medisinske, flyoperative og redningstekniske nyvinninger og bidratt til at vi har en verdensledende luftambulansetjeneste i dag.

Det stemmer ikke at Norsk Luftambulanse AS kun drifter legehelikoptertjenesten i Sør-Norge, slik Nordlys skriver. Norsk Luftambulanse AS driver alle legehelikopterbaser i hele landet, også i Tromsø, Evenes og Brønnøysund.

Norsk Luftambulanse AS har levert uavbrutt beredskap siden oppstarten av ny kontrakt i 2018. Landets 13 legehelikoptre var i fjor operative i mer enn  99 prosent av tiden. For å avhjelpe beredskapssituasjonen for ambulansefly i nord, stilte Norsk Luftambulanse AS i annet halvår 2019  ekstra mannskap som bakvakt i Tromsø i 5 perioder etter forespørsel fra helsevesenet. Dette skjedde på langt kortere varsel enn selskapet og mannskapet er forpliktet til gjennom kontrakten med staten. Vi hører stadig at det å være en del av en større ideell organisasjon som utvikler luftambulansetjenesten motiverer mannskapet.

Pasienter i Nord-Norge har daglig nytte av nyutvikling som er gjort av Stiftelsen Norsk Luftambulanse i samarbeid med helseforetakene og de ansatte i tjenesten. Når alarmen går bruker flygeren vårt avanserte værkamerasystem for å sjekke om det er mulig å fly.  Helikoptret kan nå lande i dårligere vær enn før, fordi Norsk Luftambulanse AS har innført nye prosedyrer for instrumentflyging  i nord.

Slike nyvinninger vekker internasjonal oppsikt, og det er lite sannsynlig at et kommersielt selskap ville skapt denne livreddende teknologien helt uten fortjeneste. Vi tror heller ikke at det offentlige ville tatt dette løftet alene. Dette kan vi gjøre sammen fordi vi har 300 000 støttespillere som hvert år bidrar med like mye som en TV-aksjon.

Støtten går til å forske på akuttmedisin utenfor sykehus og til å utdanne både luftambulansemannskap og nødetater. I tillegg driver vi innovasjon som de ansatte i tjenesten selv tar initiativ til.

En forutsetning for å drive utvikling er at vi selv er sterkt involvert i tjenesten. Det holder ikke å bidra med penger. Vi må vite hvor skoen trykker. Det er derfor Norsk Luftambulanse AS deltar i anbudsrundene om luftambulansetjenesten.

Vi mener imidlertid at en samfunnskritisk tjeneste som luftambulanse ikke bør settes ut på kortvarige, kommersielle kontrakter. Det skaper stor usikkerhet for de ansatte og for pasientene. Anbudsordningen bør derfor endres.

Norge trenger en stabil og pålitelig langtidsløsning for luftambulansetjenesten. Både ambulansefly og legehelikopter bør i framtiden drives av ideelle organisasjoner i  samarbeid med helsevesenet på langsiktige avtaler. Det gir jobbsikkerhet og stabilitet for de ansatte, og kvalitet for pasientene.

Vi advarer mot å la det offentlige drive luftambulansetjenesten uten støtte fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Samarbeidet mellom oss og staten har vart i 40 år allerede. Store deler av utviklingen innen legehelikoptertjenesten har skjedd med motstand fra staten og med Stiftelsen Norsk Luftambulanse som pådriver.

Men vi har over tid bevist at vi klarer dette sammen. I iveren etter å forbedre tjenesten, er det derfor synd om politikerne nå velger bort det som fungerer godt i dag.