Hopp til hovedinnhold
Hjerneslag? Illustrasjonsfoto: Thinkstock


– Villedende om behandling av hjerneslag i Finnmarkssykehuset

– Etter vår mening er synspunktene til Christian Lund på kollisjonskurs med den kunnskapen vi har, skriver overlegene Svein Størdal og Torgeir Engstad.

Overlegene Svein Størdal og Torgeir Engstad ved Hammerfest tar for seg utspillet til Chriistian Lund, skriver Altaposten.

Altaposten har 16. mai et tosiders oppslag om slagbehandling i Finnmarkssykehuset og Helse Nord, basert på intervju med nevrologisk overlege i Oslo, Christian Lund.

Han ønsker nye rutiner for slagbehandling i Helse Nord, både faglig og organisatorisk.

Fagsjef Harald Sunde i Finnmarkssykehuset og seksjonsoverlege Linn Hofsøy Steffensen, UNN-Tromsø, har svart på innlegget samme dag.

Vi støtter dette svaret og nytter anledningen til å presentere hvordan vi som overleger på slagenheten Hammerfest sykehus vurderer kritikken fra Oslo.

Altapostens oppslag starter slik: «Får du symptomer på sirkulasjonssvikt i hjernen i en «sykehusløs» kommune i Finnmark i dag, kan veien bli lang og tidkrevende til best hjelp, som for Troms og Finnmarks del er ved nevrologisk avdeling på UNN. Dagens rutiner tilsier nemlig at de fleste pasienter med mistenkt hjerneslag må gjennom flere ledd, og gjerne innom Hammerfest, for diagnostisering og eventuell behandling»

Litt senere kommer løsningen: «… hvis man befinner seg i Alta, i Kautokeino eller Gamvik er det lite hensiktsmessig for den syke hjernen å bli fraktet til Hammerfest i stedet for direkte til Tromsø, påpeker han» (Christian Lund).

Utgangspunktet for innlegget er en konkret sykehusinnleggelse av pasient med hjerneslag ved Hammerfest sykehus, som nå er tilsynssak, og som vi ikke kan kommentere. 

Organisering av slagbehandling

Hammerfest sykehus framstilles som en unødvendig og uønsket omvei, en tidstyv som medfører prognosetap for slagpasientene. Fagsjef Harald Sunde ved Finnmarkssykehuset korrigerer dette og skriver at direkte innleggelse på lokalsykehus ikke er en omvei, men at dette lett kan bli tilfelle ved direkteinnleggelse på UNN.

Etter vår mening er synspunktene til Christian Lund på kollisjonskurs med den kunnskapen vi har i dag om hva som er god akuttbehandling ved hjerneslag, og hvordan behandlingskjeden bør organiseres for å gi best mulig resultat.

Denne kunnskapen, nedfelt i Nasjonale retningslinjer for behandling av hjerneslag, er basert på vitenskapelig litteratur, forskning og erfaring. Dette er basis for all hjerneslagbehandling i Norge, slagenheten i Hammerfest inkludert, og gir føringer for akutt behandling, rehabilitering, forebygging og organisering.

Alle slagenhetene rapporterer behandlingsresultatene til et felles slagregister som dokumenterer og overvåker hvordan slagenhetene fungerer, målt etter gjennomdiskuterte kvalitetsindikatorer. 

Oss bekjent er dette slagregisteret den mest pålitelige kunnskapskilden for vurdering av behandlingskvalitet, og viser at slagbehandlingen i Hammerfest på ingen måte er underlegen andre slagenheter i landet, heller ikke sammenliknet med Tromsø.

Organisatorisk anbefaler Nasjonale retningslinjer en desentralisert modell for slagbehandling som kombinerer akutt behandling og rehabilitering.

Ifølge OECD antas vår desentraliserte slagenhetsmodell å være viktigste årsak til at vi kan skilte med de beste behandlingsresultatene i Europa.

For oss er det overraskende at en overlege på slagmedisin framstiller Hammerfest sykehus som en unødvendig sløyfe som innebærer prognosetap.

Vi imøteser overlegens begrunnelse for en slik påstand. Dersom han ikke har data som kan underbygge påstanden, må hans synspunkter oppfattes som synsing.

Faglig kompetanse

Christian Lund poengterer videre at pasientene bør sendes dit den beste fagkompetansen finnes, og det er ifølge han nevrologene som har spesialistkompetanse på hjernen, i dette tilfellet nevrologene ved slagenheten i Tromsø.

Til dette er å si at de fleste slagenhetene i Norge er organisert i medisinske avdelinger og drevet av indremedisinere og geriatere, slik tilfellet også er i Hammerfest. Resultatene i disse slagenhetene er minst like gode som slagenheter organisert og drevet av nevrologer. Det er ingen grunn til å legge ut om eget fags fortreffelighet.