Hopp til hovedinnhold


Vil verne pilotene mot helsefarlig risting

Arbeidsministeren lover at vibrasjonsforskriften også skal gjelde pilotene.

Arbeidsministeren lover at vibrasjonsforskriften også skal gjelde pilotene, skriver Dagbladet.

Etter Dagbladets avsløringer om alvorlige helseskader blant helikopterpiloter som frakter oljearbeidere ut i Nordsjøen, stilte leder i arbeids- og sosialkomitéen på Stortinget, Robert Eriksson (Frp)følgende spørsmål til arbeidsminister Hanne Bjurstrøm i Stortingets spørretime i går:

«Ifølge flere oppslag i Dagbladet uke 6 2011, fremkommer det at ansatte som jobber om bord i fly og helikoptre har store og økende arbeidsmiljøbelastning. Per dags dato har Norge ikke gjort vibrasjonsforskriften gjeldende for flygende personell, selv om det er ingenting som tyder på at det er mindre helseskadelig med vibrasjon i lufta enn andre steder. Vil statsråden sørge for at vibrasjonsforskriften blir gjort gjeldende også for flygende personell?»

På høring

Piloter i 30-åra har fått hjerteflimmer, folk er blitt sykemeldt med betennelse på balansenerven og voldsom kvalme har satt flygere på bakken for godt. I helikopterselskapet Bristow har to piloter mistet lisensen til å fly på grunn av invalidiserende øresus etter at helikoptertypen Sikorsky S-92 ble tatt i bruk i Nordsjøen i 2004.

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm har positive nyheter til pilotene. Hun forsikret i sitt svar til Robert Eriksson at vibrasjonsforskriften også skal gjøres gjeldende for flygende personell.

«I dag er det slik at bare fire forskrifter til arbeidsmiljøloven gjelder for sivil luftfart, og vibrasjonsforskriften er ikke blant disse. Den 3. februar i år sendte Arbeidstilsynet, i samråd med Luftfartstilsynet, på høring et forslag om at alle forskrifter etter arbeidsmiljøloven skal gjelde for flygende personell i sivil luftfart, herunder vibrasjonsforskriften», uttalte statsråden i spørretimen i går.

Dispensasjon

Bjurstrøm trekker fram at arbeidsmiljøet til besetningsmedlemmer i sivil luftfart har risikoforhold som bør ivaretas på lik linje med andre bransjer.

Flymedisinsk institutt (FMI) legger ikke skjul på at Sikorsky S-92, det mest brukte helikopteret i nordsjøtrafikken, er verstingen når det gjelder vibrasjon. Helikopteret er det eneste i bruk i Norge hvor vibrasjonsnivået er målt til å overstige tiltaksgrensa i henhold til EUs vibrasjondirektiv.

Les mer om saken i Dagbladet