Hopp til hovedinnhold


Vil styrke ambulansetjenesten

I en egen pressemelding i forbindelse med lanseringen av Nasjonal helse- og sykehusplan står det at ambulansetjenesten har en avgjørende rolle i akuttberedskapen.

Les også: «Ambulansetjenesten får større betydning enn før»
«Norge har svært gode akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. Vi skal fortsette og utvikle disse tjenestene. Ambulansetjenesten har en avgjørende rolle i akuttberedskapen. I Nasjonal helse- og sykehusplan legger regjeringen til rette for å styrke ambulansetjenesten.»
Les også: Ti sykehus kan miste akuttfunksjonen
Videre: 
– Oppgavedeling mellom sykehus og ambulansetjenester må ses i sammenheng. Dersom det gjøres endringer i akuttberedskapen ved sykehus, må det samtidig gjøres en gjennomgang og styrking av bil-, båt- og luftambulansetjenesten, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.
Oppsummering: Debatten i forkant av Nasjonal helse- og sykehusplan

Regjeringen vil:

  • At utredninger av endret oppgavedeling mellom sykehus skal omfatte prehospitale tjenester, og sikre at disse har nødvendig kapasitet og kompetanse
  • At kapasitet og basestruktur for luftambulansetjenesten skal gjennomgås i lys av føringene i Nasjonal helse og sykehusplan og akuttutvalgets rapport
  • At samarbeidsavtalene mellom helseforetak og kommuner skal bli felles planleggingsverktøy for akuttmedisinske tjenester.
  • Styrke forskning og utviklingsarbeid i akuttmedisin ved å etablere fagnettverk basert på dagens kompetansemiljøer
  • Lage flere nasjonale retningslinjer, veiledere og standarder i akuttmedisin
  • Igangsette nasjonale pilotprosjekter for utdanning i ambulansefag på bachelornivå.

Det står ingenting om å øke antall ambulanser, innføre krav til responstider, vurderinger ved bruk av hjemmevaktordninger eller kasernert bemanning, og økte bevilgninger. Det er opp til helseforetakene å gjøre tiltak selv.
Les hele pressemeldingen: Bedre akuttmedisisk behandling før pasientene kommer til sykehus