Hopp til hovedinnhold


Vil styre alle ambulansene

Sykehuset Innlandet tar over driften av 11 ambulanser etter nyttår. Da får nærmere 100 ambulansemedarbeidere ny arbeidsgiver.

Sykehuset Innlandet tar over driften av 11 ambulanser etter nyttår. Da får nærmere 100 ambulansemedarbeidere ny arbeidsgiver, skriver Oppland Arbeiderblad.

Det er et stort prosjekt som er under planlegging i Sykehuset Innlandet. Av 51 ambulanser i Oppland og Hedmark eier Sykehuset Innlandet bare 12. De øvrige har vært i enten privat eller kommunal eie. Fordelt på de tre kommende årene skal alle ambulansene overtas av helseforetaket.

Driften av ambulansene i Oppland og Hedmark har vært turbulent i flere år på grunn av anbudsproblematikk og det faktum at ambulansesjåførene i de private selskapene har hatt dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn kolleger i det offentlig. Dette var da også hovedargumentene for at styret i Sykehuset Innlandet vedtok å overta driften av alle ambulansene i Innlandet.

Et annet viktig argument som ble brukt, er at behandlingen av pasientene starter allerede i ambulansene.

- Fra januar 2011 overtar vi ambulansene i Land, Gausdal, Midt-Gudbrandsdalen, Kongsvinger og Eidskog. Det er 11 ambulanser og om lag 70 årsverk fordelt på om lag 100 personer. Samlet sett skal vi fase inn nærmere 250 nye årsverk, opplyser divisjonsdirektør Aage Westlie i Sykehuset Innlandet.

Les mer om saken i Oppland Arbeiderblad