Hopp til hovedinnhold


Vil straffe advokater som lekker

Advokat Harald Stabell og riksadvokat Tor-Aksel Busch vil pålegge advokater som lekker sensitive opplysninger straffansvar på linje med det politi og påtalemyndighet har i dag.

Advokat Harald Stabell og riksadvokat Tor-Aksel Busch vil pålegge advokater som lekker sensitive opplysninger straffansvar på linje med det politi og påtalemyndighet har i dag.

Les hele saken på NRKs nettsider


Bakgrunnen er lydbåndopptak som en advokat skal ha lekket til pressen i forbindelse med Ali Farah-saken. Opptakene inneholdt samtaler mellom ambulansepersonellet og AMK-sentralen etter at Farah ble slått ned i Sofienbergparken i august 2007.

Ledelsen ved Ullevål universitetssykehus har tatt saken opp med riksadvokat Tor-Aksel Busch, som mener advokater bør pålegges en taushetsplikt for sensitive personopplysninger. Advokat Harald Stabell er enig.

– Det er neppe noen tvil om at det også fra forsvarere lekkes personopplysninger fra saksdokumentene til offentligheten. Det er uakseptabelt, siden det kan medføre at parter og vitner vil kunne holde tilbake forklaringer for politiet, sier Stabell til Dagbladet.