Hopp til hovedinnhold


Vil sikre Nes-ambulansen

Går det som Tone Thorsen håper og tror vil en forestående avtale sikre fortsatt lokal ambulansetjeneste i Nes, ifølge Raumnes.
Tone Thorsen sa nylig takk for seg som kommunalsjef i helse- og omsorgssektoren i Nes kommune. Noe av det hun jobbet med de siste månedene var å sikre en framtidig lokal ambulansesentral i Nes.
– Jeg har ryddet opp i ting som ikke var avsluttet. En del av dette var å informere om situasjonen for ambulansetjenesten, sier Thorsen. Hun har sendt informasjon til tre interessenter i sakens anledning, Nes Eldreråd, Nes Pensjonistforening og Nes LHL. Her framkommer det at eiendommen med dagens ambulansebygg ved Nes Sykehjem er frigitt av eierne, sanitetsforeningene i Nes.
Viktig tjeneste
Som tidligere omtalt har politikerne vedtatt at Nes legevakt skal legges ned til fordel for en felles legevakt på Jessheim. Denne skal være operativ fra 1. januar 2016. I samme åndedrag har lokalpolitikerne presisert at Nes kommune skal jobbe aktivt overfor Oslo Universitetssykehus for å beholde ambulansetjenesten i Nes, selv om man flytter legevakta.
– Dette er en av de store tingene som nesbuene er opptatt av, og vi ønsker å ha mest mulig nærhet til flest mulige funksjoner til nesbuenes beste, fastslo Sverre Rimstad (Sp) i mars i fjor.
Dette er saken: 

  • Oslo Universitetssykehus (OUS) har ansvaret for ambulansetjenesten i Oslo og Akershus.
  • Ambulansesentralen i Nes ligger ved Nes Sykehjem, og det er tre ambulanser og cirka 20 ansatte ved sentralen.
  • Det fysiske bygget som utgjør ambulansesentralen på Årnes er det sanitetsforeningene i Nes som eier, og de leier ut bygget til OUS. Dagens leieavtale går ut i 2016.
  • Basert på nye funksjons- og romprogram for en ambulansesentral varslet sanitetsforeningene i 2012 at de ikke kunne ta det videre ansvaret for sentralen.
  • Nes kommune opplyser nå at dagens bygningsmasse er frigitt av eierne.

Les mer om saken hos Raumnes