Hopp til hovedinnhold


Vil rive murene

Justis– og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) sier nødetatene, Forsvaret og frivillige i mye større grad må samarbeide for å gi landet en god nok beredskap, melder Dagsavisen.
Anundsen manet Beredskaps-Norge til i større grad å se hele bildet, da han innledet samfunnssikkerhetskonferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i Oslo mandag.
Konferansen samler årlig rundt 200 personer med roller innen samfunnssikkerhet, beredskap, krisehåndtering og øvelser.
– Det er en utfordring at noen fremdeles tenker litt for fragmentert på beredskap. Jeg er opptatt av at vi skal bygge ned murene mellom nødetatene og de ulike aktørene innenfor sikkerhet– og beredskapsarbeidet, sa Anundsen.
Politistudien
Departement jobber i disse dager med de mange høringssvarene i kjølvannet av politistudien og brannstudien, som begge foreslår omfattende endringer i dagens struktur. Politistudien foreslår å kutte dagens 27 politidistrikter til 6 store distrikter og brannstudien foreslår å halvere dagens nødsentraler for brann.
– Med disse to studiene har vi fått et unikt handlingsrom til å bedre beredskapen, og vi kommer til å se disse to i sammenheng. Bare det er et stort skritt fremover når det gjelder å tenke mer helhetlig, sier Anundsen.
Statsråden vil overfor NTB ikke antyde når regjeringen er klar til å legge fram forslag om en ny struktur, og sier det gjenstår mye arbeid.
Frivillige krefter
Bedre samarbeid mellom nødetatene, mellom nødetatene og Forsvaret og mellom etatene og frivillige var Anundsens hovedbudskap mandag.
Han liker dårlig at flere politidistrikter ikke har oversikt over hvilke frivillige redningsressurser som finnes i deres distrikt.
– De går glipp av mye kompetanse og beredskap. Det er helt avgjørende at vi får de frivillige kreftene inn i planer, øvelser og beredskapsarbeidet, sa han, og minnet om at politiet har ansvar for å koordinere de ressursene som finnes.
Les mer om saken hos Dagsavisen