Hopp til hovedinnhold


Vil redusere ambulanseberedskap

- Ikke forsvarlig, mener ordfører.

- Ikke forsvarlig, mener ordfører.

Fra nyttår kan ambulanseberedskapen i Troms bli redusert. Universitetssykehuset Nord-Norge må spare 7 millioner kroner og foreslår nå å kutte antall timer ambulansene skal være i beredskap.

– Går ut over tilbudet i distriktene

Kvænangen og Nordreisa er to kommuner som har lang vei hvis noen blir syke, og ordfører i Nordreisa John Karlssen sier dette om planene:

– Det foregår en del dobbelkommunikasjon fra vår regjering i dag. De signaliserer til innbyggerne at det skal være godt og trygt å bo i distriktene, og så foretar man kutt likevel. Det går ut over både tilbudet og sikkerheten med å bo ute i distriktene, mener han.

– Vil være innenfor kravene

Klinikksjef ved akuttmedisin ved UNN, John Mathisen, sier beredskapen vil være innenfor kravene, selv med kuttene.

– Vi mener vi med dette har unngått å ta bort ambulanseberedskap for eksempel i Kvænangen, men vi har redusert hjemmevakt.

Det er fortsatt ambulansetjeneste i Kvænangen, og det vil fortsatt være i Nordreisa. Det vi gjør er å redusere på bil nummer to. På samme måte har vi gått gjennom hele området vårt for at dette skal ramme minst mulig, sier han.

Det vil i Kvænangen være hjemmevakt på kveld og natt dersom kuttene gjennomføres.

Tar tilbakemeldinger videre

Karlssen mener det går ut over sikkerheten og beredskapen til innbyggerne.

– Det har også fagpersoner og legen vår uttalt seg om. Det er rett og slett ikke forsvarlig. Jeg går ut fra at UNN tar dette med i sin helhetsvurdering. Når de da skal vurdere alle de kuttene, vil blant annet kuttet som er foreslått i Nordreisa ikke bli gjennomført fordi man ser at det ikke blir forsvarlig, mener Karlssen.

– Vi tar selvfølgelig tilbakemeldingene videre i budsjettprosessen som skal være. Så blir det opp til sykehusledelsen å ta en avgjørelse i forhold til hvordan vi skal skru sammen et nytt budsjett for 2010, sier Mathisen.

Les hele saken på NRK: Vil redusere ambulanseberedskap