Hopp til hovedinnhold


Vil løse overtidsproblemet ved å sentralisere ambulansene

Overtida løper løpsk hos ambulanseansatte. Direktøren for Nordlandssykehuset vil løse problemet ved å sentralisere, skriver Bladet Vesterålen (krever innlogging).

Det går fram av sakspapirene til møtet i styret for sykehusforetaket onsdag. Godt over hvert tredje brudd på arbeidsmiljøloven som skjer i hele Nordlandssykehuset i løpet av en måned, skjer i ambulansetjenesten, skriver Bladet Vesterålen.
Les også: Ambulanseansatte jobber opp mot 30 timer overtid hver måned. 
Og: Jobbet over 1200 timer overtid. 
Mer: Kan slå sammen ambulansestasjoner i Vesterålen.
Ifølge direktør Paul Martin Strand omfatter det nærmere 40 prosent av de 950 lovbruddene i en normal måned. Det handler om overtid. Det er den vesentlige forklaringa. Ambulansetjenesten bruker opp mot 4.800 timer overtid i måneden.

Brudd på arbeidsmiljøloven

– Dette tilsvarer om lag 30 overtidstimer og seks brudd på arbeidsmiljøloven månedlig for hver av de 160 ansatte i tjenesten, skriver direktøren til styret.
Og den største delen av overtida skjer ved utrykning fra heimevakt. Det gjelder rundt 40 prosent, mens 30 prosent knytter seg til sykefravær og annet kortere fravær.
Nå inviterer direktøren styret til å få gjort noe med den høye forekomsten av brudd på arbeidsmiljø, samtidig som tilgjengelighet til tjenesten og foretakets økonomiske bærekraft ikke skal bli vesentlig svekket.

Hjemmevakt

I dag har 14 av de 20 ambulansestasjonene i hele foretaket – Vesterålen, Lofoten og Salten innslag av hjemmevaktordninger. Det er fordi det er en måte å holde god tilgjengelighet i områder med spredt bosetting på og samtidig begrense ressursbruken.
Ifølge direktør Paul Martin Strand har de ofte høyt overtidsforbruk.
– Hjemmevakt innebærer overtid ved utrykning i hjemmevakttiden, konstaterer han. Nå oppfordrer han styret til å be om undersøkelser av arbeidsmiljøet og om tiltaks- og oppfølgingsplaner som kan redusere sykefravær ved alle ambulansestasjoner der sykefraværet er over 7 prosent.

Gradvis sentralisering

I forslaget til vedtak oppfordrer han også til at styret stiller forutsetning om at alle ledere i ambulansetjenesten skal få opplæring i oppfølging av sykefravær, kunnskap om arbeidstidsbestemmelsene og hvordan AML-brudd problematikk løpende følges opp.
Og så kommer neste steg: Han anbefaler styret å be om overgang fra heimevaktstasjoner til vakt på vaktrom ved de fleste stasjonene som har heimevakt i dag. – Dette vil kunne innebære en planlagt gradvis sentralisering i stasjonsstrukturen, skriver han i innstillinga.
Samtidig understreker han at man må påregne at stasjoner med små oppdragsvolum og store avstander til andre stasjoner vil være nødt til å beholde ordninger med heimevakt.
Han legger opp til at styret kan få en plan for sentralisering i Vesterålen seinest i september neste år.
Les mer i Bladet Vesterålen (krever innlogging).