Hopp til hovedinnhold


Vil la sykehusene overta ambulanser

Styret i Helse Nord-Trøndelag vil at sykehusene skal overta driften av ambulansene i fylket.

Styret i Helse Nord-Trøndelag vil at sykehusene skal overta driften av ambulansene i fylket, skriver Trønder-Avisa.

Det vedtok et flertall av styret torsdag. Sju stemte for en overtakelse, mens to ønsket at de private skal fortsette å drive ambulansene.

Styret gikk dermed mot adm. dir. Arne Flaat sitt forslag om å la det gå nye fem år før sykehusene overtar.

Saken ble grundig diskutert i styret. Helse Nord-Trøndelag kan pådra seg 5-6 millioner i ekstrakostnader med offentlig drift, men anslaget er høyst usikkert. Kostnaden kan også bli lavere.

Beslutning om to uker
Helse Nord-Trøndelag er høringsinstans i saken til Helse Midt-Norge, som beslutter ambulansenes framtid om to uker.

Les mer om saken i Trønder-Avisa