Hopp til hovedinnhold


Vil la helsevesenet ta seg av psykisk syke og berusede

I politireformen foreslås det at helsevesenet skal overta ansvaret for overstadig berusede personer og transportering av psykisk syke. Men Hans Martin Aase i Fagforbundet ser ikke for seg at politiet kan trekke seg ut av disse oppgavene, skriver NRK Norge.

Les også: Ambulansepersonell stiller spørsmålstegn ved politireformen
– Det er en kjensgjerning at helsevesenet transporterer en betydelig del av disse menneskene i dag. Men det er nå en gang slik at det er politiet som har myndighet til å kontrollere personer og pasienter som er utagerende. Så jeg ser for meg at politiet er nødt til å bistå i nokså stor grad i fortsettelsen, sier Hans Martin Aase, avdelingsleder i Fagforbundet.
Tirsdag kveld ble politireformen presentert, etter at Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre kom til enighet. I avtalen partiene imellom legges det opp til store endringer i politiet, og flere oppgaver vil bli helt eller delvis overført til andre.

– Stor belastning

Blant oppgavene som er foreslått er ansvaret for overstadig berusede personer og transport av psykisk syke. Det vil bli en stor belastning for helsevesenet, mener Aase. 
– Disse pasientkategoriene finner vi mest av i de store byene, og det er også der helsetjenesten og ambulansetjenesten har størst press, så det er absolutt en ekstrabelastning, sier Aase.
– Hvordan skal man løse det?
– Det må vi finne ut av i samarbeid med politiet. Men jeg ser ikke for meg at politiet kan være helt borte fra disse transportene i fremtiden, sier Aase.
Les mer om saken hos NRK Norge