Hopp til hovedinnhold


Vil kutte fra 295 til 19 norske brannvesen

Slik kan Norges brannfremtid bli: **Færre brannvesen **Færre nødsentraler **Nasjonale ressurser **Vil slå sammen brannvesen og Sivilforsvaret, skriver Kristiansandregionen Brann og Redning IKS.
Norske brannvesen står foran tidenes omorganisering. Resultatet kan bli å kutte dagens 295 til 18 eller 19 stor-brannvesen.
I over ett år har en bredt sammensatt gruppe jobbet med det som skal bli tidenes største reform av brannvesenet i Norge.
Nå kan VG presentere resultatet av arbeidet. Det mest sentrale forslaget i den såkalte Brannstudien er å redusere antallet brannvesen kraftig - fra 295 i dag til 18 eller 19.
- Dette kommer litt an på om Oslo skal bestå som eget brann- og redningsvesen eller om de skal slås sammen med en av nabokommunene. Men vi i arbeidsgruppen mener at det i dag er alt for mange brann- og redningsvesen, sier Hans Kristian Madsen, som har ledet arbeidet med Brannstudien, til VG.
Tanken er at de store, fylkesvise brann- og redningsvesenene skal samle en overordnet ledelse og kompetansemiljøer - uten at det går ut over antallet brannstasjoner.
- Det er veldig viktig å understreke at vi mener at brannvesenet må være der folk er. Responstiden er brannvesenets fremste styrke. Derfor er jeg sikker på at de over 620 brannstasjonene over hele landet vil bestå også med ny organisering, men med betydelig styrket beredskap, sier Madsen.
VGs reportasjeserie om tilstanden i Brann-Norge viste en miserabel standard, der nesten 40 prosent av de norske brannbilene var over 20 år og at 257 norske brannbiler er veteraner.
I dag er det opp til hver enkelt kommune å bygge opp, drive og organisere sitt eget brannvesen. Nå kan de få nye, klarere regler.
Les mer hos Kristiansandregionen Brann og Redning IKS