Hopp til hovedinnhold


Vil kutte AMK-sentraler

Et klart flertall i ei faggruppe nedsatt av Helse-Midt-Norge foreslår å redusere fra fire til to AMK-sentraler i Midt-Norge, melder Namdalsavisa.
Her er rapporten (pdf-dokument). Dokumentet legges til grunn i den høringsprosessen helseforetakene i regionen er bedt om å bidra til. Endelig beslutning ventes å bli tatt i styret for Helse Midt-Norge RHF i desember
Les også i Levangeravisa: Forsvarer AMK-nedleggelse i Namsos 
Det ligger i kortene at det tenkes på en akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) for Nord- og Sør-Trøndelag og en for Møre og Romsdal.
Faggruppa peker ikke på hvor de to sentralene skal plasseres.
Men det legges vekt på stort fagmiljø, noe som trekker i retning St. Olavs Hospital.
I Møre og Romsdal kan sentralen mest sannsynlig bli plassert i Ålesund.

Kompetanse og størrelse

Gruppas samlede vurdering er at det viktigste for framtidas AMK-sentraler er at de har et robust kompetansenivå, basert på opplæring, trening og praktisk erfaring fra et stort nok volum henvendelser.
Samtidig må sentralene ha den nødvendige støtte i dedikerte leger og annet helsepersonell – og en høy teknisk og funksjonell standard på sin infrastruktur.
Les mer om saken hos Namdalsavisa