Hopp til hovedinnhold


Vil kreve bedre ambulansedekning

Kommunestyret i Røyken vil torsdag se på ambulansetilbudet i regionen, som ifølge kommunalsjef Snorre Gundersen så definitivt kunne vært bedre.

Kommunestyret i Røyken vil torsdag se på ambulansetilbudet i regionen, som ifølge kommunalsjef Snorre Gundersen så definitivt kunne vært bedre, skriver Røyken og Hurums Avis.

For ordens skyld. Gundersen, som er tidligere ambulansesjef i Vestre Viken helseforetak, snakker ikke nedsettende om ambulansepersonellet. Det han legger frem i saken er at dagens organisering av ambulansetjenesten i området er berørt av et i verste fall dramatisk forvanskende kommandoledd.

- Dersom alle ambulansene som Vestre Vikens alarmsentral har kommando over er opptatt, og en alvorlig ulykke skjer, må det rekvireres ambulanse fra Asker eller Bærum. Men en rekvisisjon derfra må skje via alarmsentralen som er underlagt Ullevål, selv om både Asker og Bærum ligger inn under Vestre Vikens ansvarsområde, sier Gundersen.

Ikke hensiktsmessig

Med andre ord har ikke Vestre Viken mulighet til å si direkte til «sine» ambulanser at de må reise ut på ulykker.

- Dagens skille er rett og slett ikke hensiktsmessig, og en samkjøring med Asker og Bærum inn under Vestre Viken vil gi Røyken kommune, samt Lier kommune, en bedre responstid og dekningsgrad, sier Gundersen.

I verste fall vil det nemlig bety at det er èn ambulanse på vakt i distriktet, og en alvorlig ulykke skjer hvor det er flere skadde involvert.

- En optimalisert samkjøring ville da ført til at AMK-sentralen slapp å ringe en annen sentral for å få tak i en eller flere biler, forklarer Gundersen.

Mangler økonomi

I sakspapirene til kommunestyret kommer det frem at dersom en slik endring ikke kommer frem, vil det kreves egen ambulanse for Røyken. Hvorvidt det vil skje er derimot heller usikkert, da kostnadene for en ambulanse i vakt er forholdsvis høye. Bare kjøretøyet kommer på halvannen million og i tillegg er det lovpålagte krav til ambulansepersonellet samt kaserneforhold til disse da de er på døgnvakt.

Ifølge Gundersen vil kostnadene på én bil beløpe seg til 7-8 millioner kroner, noe Vestre Viken HF klart sier i fra i sakspapirene at det ikke er økonomi til. Det er ikke kommunene selv, men det regionale helseforetaket som vil ta kostnaden innenfor sine økonomiske bevilgninger.

Vil se tidsbruken

Innstillingen fra helse og omsorgsutvalget ber også om at responstidene til oppdrag i kommunen blir sendt inn til Vestre Viken Helseforetak og deretter vurderes av kommuneoverlegen. Skulle det vise seg at det er en systematisk svekkelse av ambulansens responstider, vil saken på nytt tas opp med helseforetaket.

- Det er ingen lovpålagte krav til responstid, men det opereres med anbefalinger. I tettbygde strøk skal det være 12 minutters responstid, mens det utenfor tettbygde strøk opereres med en responstid på 25 minutter, sier kommunalsjefen.

Les mer om saken i Røyken og Hurums Avis