Hopp til hovedinnhold


Vil innføre akuttmedisin som spesialitet

Flere tiår etter at akuttmedisin ble anerkjent som egen spesialitet internasjonalt, vil et flertall på Stortinget at det innføres i Norge også, melder NRK Norge
– Dette kommer til å redde liv, sier Kari Kjos (Frp).
Hun ønsker å få på plass spesialiteten så snart som mulig, og regner med støtte fra Stortinget.
– Jeg håper og tror det er et flertall. Helsekomiteen har vært i Australia, og jeg opplever at komiteen ble veldig begeistret for den spesialistutdannelsen de har der, og at de så viktigheten av utdannelsen. Så jeg tror på et flertall, sier hun.
Kjos, som leder komiteen, mener det er opplagt at økt akuttkompetanse vil føre til raskere behandling, og sier at endringene vil være merkbare.
– Mange tilstander krever kjapp behandling, derfor er dette bra for pasientene, sier hun.

Presenteres til høsten

Det har hele tiden vært et mål for regjeringen å få på plass spesialiseringen, men til nå har ikke partiene vært enige om hvilken modell de ønsker å gå for.
– I regjeringsplattformen står det at vi ønsker å etablere en egen spesialitet i akutt- og mottaksmedisin. Det jobber Helsedirektoratet med, og vår tanke er å presentere opplegget for dette i Nasjonal helse- og sykehusplan til høsten, sier Bent Høie. 
Dersom regjeringen får gjennomslag for dette i Stortinget, vil Høie forankre spesialiseringen i planen.

Skeptisk

Men en slik modell passer ikke på de mange små sykehusene her i landet, mener president i legeforeningen, Hege Gjessing.
Hun mener det er bedre å gi tilleggsutdanning i akuttmedisin til leger som er spesialister i blant annet indremedisin.
Les mer om saken hos NRK