Hopp til hovedinnhold


Vil ikke hjelpe nordmenn på andre siden av grensen

– Vi reagerer på at vi blir utkalt og får ansvar for skadde nordmenn i Sverige, sier kommuneoverlegen i Stjørdal.

– Vi reagerer på at vi blir utkalt og får ansvar for skadde nordmenn i Sverige, sier kommuneoverlege i Stjørdal, Bodil Dyrstad til Stjørdalen Blad.

Hun vil stoppe at legevakta i Stjørdal hjelper syke og skadde nordmenn i Sverige.

– Vi forventer at helsemyndighetene i fylket finner en løsning som innebærer at vårt ansvar som legevakt opphører ved grensa til Sverige, sier Dyrstad.

Det skriver hun også i et lengre brev til fylkeslegen og AMD-sentralen på Namsos som ligger under Helse Nord-Trøndelag sitt ansvarsområde.

Økende antall

I fjor høst etablerte kommunene Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal legevaktsamarbeid med fast base i Stjørdal. Det betyr at alle leger som kjører legevakt får nye områder geografisk å arbeide innenfor.

Ny erfaring er spesielt å krysse grensa til Sverige for å hjelpe skadde og syke nordmenn i et Sverige som i grensetraktene stadig opplever et voksende antall hytteboende nordmenn.

– Og det er nå nettopp denne trafikken over grensa og inn i Sverige legevaktsleger og jeg reagerer på. På ei helg i november i fjor ble vi involvert i to ulykker på svensk side. En fallulykke og en trafikkulykke, forteller Bodil Dyrstad.

Legger inn på St. Olav

Begge tilfellene endte med innleggelse på St. Olavs Hospital i Trondheim.

– Det til tross for at det skjedde i Sverige og hvor det av hensyn til skadens alvorlige karakter, alle fall i et av tilfellene, ville vært mest riktig å kjøre den skadde til Østersund framfor St. Olav, sier Dyrstad.

– I det alvorlige tilfellet ble den skadede transportert i ambulanse fram til grensa hvor det sto norsk ambulanse og ventet for å ta den skadde til legevakta i Stjørdal hvor legen konkluderte med akutt sykehusinnleggelse. Det kunne handle om liv eller død. Vi reagerer ganske enkelt på at vi blir utkalt og får ansvar for skadde nordmenn i Sverige, sier Dyrstad.

Vil ha svar

Kommuneoverlegen vil nå ha svar fra helsemyndighetene i fylket på sine spørsmål.

– Vi forventer en løsning som innebærer at vårt ansvar om legevakt opphører ved grensa til Sverige, sier Bodil Dyrstad.

Les hele saken i Stjørdalen Blad