Hopp til hovedinnhold


Vil ikke godta ambulansekutt

I en uttalelse, krever Salten Regionråd at ambulanseberedskapen oppettholdes eller styrkes i Salten. De vil i alle fall ikke godta at det reduseres, ifølge Avisa Nordland.
Bakgrunn: Nordlandssykehuset i økonomisk kriseVet ikke hvor det blir ambulansekutt og – Noen kommer til å dø
Les også: – Må reversere ambulansekutt og – I verste fall kan liv gå tapt
«Gjennom media er Salten Regionråd blitt gjort kjent med at Nordlandsykehuset planlegger å gjennomføre en rekke kutt i en allerede presset prehospital ambulansetjeneste ved helseforetaket.»

Bekymret

Salten Regionråd skriver videre at de ser med stor uro og bekymring på konsekvensene av de varslede kuttene, og utdyper:
«Nord-Norge er en landsdel med lange geografiske avstander, og Salten er Nord-Norges største region med om lag 80 000 innbyggere. Utfordrende geografi gjør det desto viktigere at ambulansene er plassert utfra en plan om å oppnå optimal responstid og kortest mulig ventetid for pasientene. I Nordland er ambulansene derfor spredt rundt om i distriktene, noe som gir trygghet for befolkningen. Samhandlingsreformen har også ført til et større behov for ambulansetjeneste med transport mellom behandlingsinstitusjoner og hjem».

Paradoks

De peker på paradokset at ambulanseberedskapen slankes, mens byens befolkning bare øker:
«I Salten er situasjonen den at det ikke er kommet nye ambulanser selv om Bodø kommune har hatt en befolkningsøkning de siste årene og nå har passert 50 000 innbyggere. Vi er videre gjort kjent med at presset på de ambulansene som er tilgjengelig er stort og kan i verste fall gå ut over sikkerheten.  Ambulansetjenesten bør derfor økes i Bodø uten at dette går på bekostning av ambulansene i distriktene.»
Les mer om saken hos Avisa Nordland