Hopp til hovedinnhold


Vil ikke fungere med «akutt light»

Skepsisen er stor til ideen om lokalsykehus med tilpasset akuttberedskap.

Skepsisen er stor til ideen om lokalsykehus med tilpasset akuttberedskap, skriver Oppland Arbeiderblad.

I høringsdokumentet Strategisk Fokus skisserer Sykehuset Innlandet en modell hvor alle de somatiske sykehusene fortsatt skal ha akuttfunksjoner i en eller annen form, dersom styret bestemmer at det skal være færre allsidige akuttsykehus.

I dokumentet står det at alle sykehusene som minimum skal ha tilpasset akuttberedskap innenfor indremedisin og tilhørende nødvendige medisinske støttefunksjoner. Det står også at alle sykehusene skal kunne gi livreddende og innledende behandling i kritiske indremedisinske tilstander 24 timer i døgnet. Ifølge det indremedisinske fagmiljøet er ikke dette gjennomførbart i praksis.

Skrivebordsmodell

Alle i indremedisin er enige om at det ikke kan drives uten akuttfunksjon, sier en ansatt Oppland Arbeiderblad har snakket med. Vedkommende beskriver lokalsykehus med tilpasset akuttberedskap som en «skrivebordsmodell».

Les mer om saken i Oppdal Arbeiderblad