Hopp til hovedinnhold


Vil ikke brukes til antiterror

Redningstjenesten ønsker ikke at nye redningshelikoptere skal kunne benyttes i anti-terroraksjoner.

Redningstjenesten ønsker ikke at nye redningshelikoptere skal kunne benyttes i anti-terroraksjoner, skriver Avisa Nordland.

Innen 2014 skal det bestilles nye redningshelikoptere til opp mot 40 milliarder kroner. Disse skal erstatte dagens Sea King-maskiner innen 2020.

Redningstjenestens Personalforening (RTPF) – som representerer samlige ansatte ved Hovedredningssentralene i nord og sør – har fått signaler om at de nye helikopterene også skal gi støtte til politiet i antiterror-askjoner.

Nå reagerer RTPF mot det de mener er å blande rollene.

– Vi er veldig bekymret for at det blir hummer og kanari, og at vi ikke får det beste redningshelikopteret. Vi ønsker oss det beste redningshelikopteret, ikke det beste kinderegget, sier leder i RTPF, Jan Rikard Lillebø til AN.

Blant annet skisserer Lillebø et mulig scenario hvor redningshelikoptere skal fylles med tungt bevæpnet personell i et anslag.

I neste omgang skal så samme helikopter med merke «Redningstjeneste» evakuere skadd personell. – Det finnes vel ingen ambulanse i verden, heller ikke i Midtøsten, som det er lov å bevæpne, sier Lillebø.

Les mer om saken i Avisa Nordland