Hopp til hovedinnhold


Vil ikke akseptere ambulansekutt

Den politiske ledelsen i Lavangen kommune vil ikke akseptere innsparingsforslaget til ambulansetjenesten for kommunene, som kommer fra Universitetssykehuset i Nord Norge.

Den politiske ledelsen i Lavangen kommune vil ikke akseptere innsparingsforslaget til ambulansetjenesten for kommunene, som kommer fra Universitetssykehuset i Nord Norge.

Formannskapet i Lavangen har nå behandlet saken, og kommet med en klar uttalelse i saken. I skrivet går det fram at Lavangen kommune har tidligere hatt en meget velfungerende ambulansetjeneste, bemannet med kompetent personell med lokal tilknytning.

Den lokale ambulansen ble for noen år siden erstattet med en regional ambulansesentral plassert i Salangen kommune.

Stort engasjement
Fjerningen av kommunens ambulanse førte til et stort engasjement for lag og foreninger, enkeltpersoner og politisk ledelse.

Frykten var at den nye felles sentralen, som ville gi lenger utrykningstid kunne få katastrofale følger i enkelte akuttsituasjoner.

- Det er dessverre slik at vi har opplevd at forholdsvis unge mennesker har gått bort som en følge av akutt sykdom, der det spekuleres i om utfallet kunne ha vært et annet dersom kyndig hjelp hadde kommet til tidligere, kommer det fram av uttalelsen fra formannskapet.

Vil ikke akseptere
Den politiske ledelsen i Lavangen kommune kan ikke akseptere den endringen som foreslås iverksatt av UNN som et innsparingstiltak.

Endringen vil kunne føre til ytterligere øket responstid i helgene med mulige katastrofale følger for enkeltpersoner.

- Vi stiller oss lokalt spørsmålet om oppbyggingen av de nye ambulansestasjonene har blitt så dyr at vi nå må kutte på tjenesten for å komme i balanse, sier ordfører Viktor Andberg. Kommunen avslutter sitt brev til UNN med å be om at det vurderes andre innsparingstiltak som ikke innebærer samme risiko for innbyggerne i kommunen.

Les hele saken i Salangen-Nyheter: Vil ikke akseptere