Hopp til hovedinnhold


Vil ha traumemottak ved alle sykehus

Aksjonskomitéen for Narvik sykehus vil at alle lokalsykehus i Helse Nord skal ha kompetanse til å behandle traumepasienter.

Aksjonskomitéen for Narvik sykehus vil at alle lokalsykehus i Helse Nord skal ha kompetanse til å behandle traumepasienter, skriver Rana Blad.

Gruppa går inn for at det legges etableres ett traumesenter i Nord-Norge, og at dette lokaliseres ved Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø.

Dernest mener man at Helse Nord bør gå inn for at alle lokalsykehus som har døgnbasert akuttkirurgisk beredskap, må ha tilstrekkelig kompetanse til å ivareta primærbehandling og stabilisering av alvorlig skadde pasienter – traumepasienter.

– Den nasjonale rapporten anbefaler som kjent to nivåer; traumesenter og mottak av alvorlig skadde ved alle sykehus med akuttkirurgisk beredskap. Den regionale rapporten avviker på avgjørende punkter fra dette, og Helse Nord går inn for et hittil ukjent, komplisert og forvirrende system med hele fire nivåer, med traumesenter, lokalsykehus med akuttkirurgisk beredskap med mottak av alvorlig skadde, lokalsykehus med akuttkirurgisk beredskap uten mottak av alvorlig skadde og lokalsykehus uten akuttkirurgisk beredskap, uttaler aksjonskomitéen, som mener at Helse Nord forsøker å innføre noe helt nytt med nivået "lokalsykehus med akuttkirurgisk beredskap uten mottak av alvorlig skadde". Dette skal gjelde for lokalsykehusene i Kirkenes, Stokmarknes, Gravdal, Narvik og Sandnessjøen.

– En så radikal omdefinering av akuttkirurgisk beredskap har neppe Helse Nord mandat til å vedta, mener Aksjonskomitéen for Narvik sykehus.

Les mer om saken i Rana Blad