Hopp til hovedinnhold


Vil ha spesialitet i mottaksmedisin

Helsedirektoratet foreslår å opprette en egen spesialistutdanning i mottaks- og indremedisin, melder Dagens Medisin.
Helsedirektoratets forslag om endringer i spesialistutdanningen for leger ble onsdag sendt på høring.
Bredde-utdanning
Her foreslår direktoratet å opprette en egen spesialistutdanning i mottaks- og indremedisin.
- I dag blir pasienter i akuttmottak oftest møtt av en uerfaren lege eller av en lege som er spesialist innenfor et mindre fagområde innen kirurgi eller indremedisin. De fleste av pasientene får riktig diagnose og god behandling, men en del av dem får feil diagnose, blir sendt til feil avdeling og noen av dem får feil behandling. Dette vil vi gjøre noe med, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.
Kan jobbe på flere avdelinger
Spesialister i mottaks- og indremedisin vil også kunne jobbe på andre avdelinger. Både lungeavdelinger, hjerteavdelinger, infeksjonsavdelinger og kirurgiske avdelinger har behov for leger med denne særskilte kompetansen fordi de ofte har pasienter med flere og sammensatte sykdommer, skriver Helsedirektoratet.
Les mer om saken hos Dagens Medisin