Hopp til hovedinnhold


Vil ha raskere utredning av drypp

Nevrologene mener retningslinjer for behandling av hjerneslag ikke godt nok ivaretar personer som får «drypp» (TIA) og at alle TIA-pasienter må behandles som øyeblikkelig hjelp.

Nevrologene mener retningslinjer for behandling av hjerneslag ikke ivaretar godt nok personer som får «drypp» (TIA) og at alle TIA-pasienter må behandles som øyeblikkelig hjelp, skriver Dagens Medisin.

TIA (transitorisk iskemisk anfall)er folkelig omtalt som «drypp» . Risikoen for å få hjerneslag er økt de første en til to ukene etter TIA.

I norske retningslinjer for behandling og rehabilitering  av hjerneslag, som kom i fjor, står det at hos pasienter hvor symptomene har gått helt tilbake, bør pasientene akutt henvende seg til fastlege eller legevakt og bli vurdert som øyeblikkelig hjelp. TIA-pasienter med høy risiko for nytt TIA eller hjerneslag, bør innlegges som øyeblikkelig hjelp ved sykehus.

Internasjonale retningslinjer for slagbehandling har lavere terskel for å definere pasienter som høyrisikopasient enn de norske retningslinjene.

For lite spesifikt
Norsk nevrologisk forening mener de norske retningslinjene kunne vært enda mer spesifikke, for å sikre optimal behandling av TIA-pasienter.

– Hvis vi følger retningslinjene i dag, ivaretas ikke TIA-pasienter godt nok, sier leder Are Brean i Norsk nevrologisk forening til Dagens Medisin.

– Det bør komme klarere frem at det ikke er tilstrekkelig for en pasient som har symptomer som har gått over og vente over helgen med å ringe til fastlegen sin. Alle TIA-pasienter må behandles som øyeblikkelig hjelp.

Akuttutredning innen 24 timer
– Alle med TIA bør akuttutredes innen ett døgn, og det bør tas CT-/MR-bilde av hodet, blodprøver, gjøres en god klinisk vurdering og eventuelt ultralyd av halspulsårene.  Dette er et spørsmål om organisering. Det er ikke sagt at alle TIA-pasienter må innlegges på sykehus, diagnostikk kan også gjøres poliklinisk, men i mange tilfeller er det mindre ressurskrevende med sykehusinnleggelse, sier Brean.

– Vil forhindre 1000 hjerneslag
For seks år siden uttalte professor David Russell ved Rikshospitalet til Dagens Medisin:

– Pasienter med TIA, må innlegges som øyeblikkelig hjelp, på lik linje med pasienter med brystsmerter. Dette kan forhindre minimum tusen hjerneslag årlig.

Les mer om saken i Dagens Medisin