Hopp til hovedinnhold
Helge Eiding. Foto: Privat


Vil ha nasjonal standard for intensivtransporter

– Det er først i ettertid at jeg har skjønt alt som kunne gå galt.

Dette burde noen ha fortalt meg, gjennom kurs, retningslinjer og sjekklister, sier Helge Eiding til Dagens Medisin.

Under intensivtransport av kritisk syke pasienter skjer det svært mange hendelser. Men hendelsene rapporteres svært sjelden i avvikssystemet.

Dette er funnene i en studie som anestesilege og forsker Helge Eiding har ledet:

Kun én prosent av hendelser som skjer under intensivtransport, meldes til avvikssystemet, viser studien. Nå tar Eiding til orde for en nasjonal standard for intensivtransporter.

Intensivtransport mellom sykehus skjer i økende omfang i takt med økende spesialisering og regionalisering.

Kritisk syke blir enten transportert til et annet sykehus fordi de har behov for tyngre intensivbehandling, ofte ved et universitetssykehus, eller tilbake til sykehus med en vanlig intensivavdeling når de er ferdigbehandlet.

Studien, som er publisert i Journal of Patient Safety, tok for seg 455 intensivtransporter. I 294 av dem oppsto det hendelser. Kun tre av disse hendelsene ble meldt i avvikssystemet, noe som utgjør én prosent.