Hopp til hovedinnhold


Vil ha lovfestet rett til telemedisin

Alle pasienter med to eller flere kroniske sykdommer bør ha rett til medisinsk oppfølging via digitale plattformer, mener Venstre, ifølge Dagens Medisin.
«Med velferdsteknologi vil mange kronikere selv kunne ta større ansvar for oppfølging av egen helse, ved hjelpemidler og nettbasert kommunikasjon. Venstre vil derfor lovfeste retten til å bli fulgt opp på avstand (telemedisin) dersom man har to kroniske lidelser eller mer», heter det i uttalelsen fra partiets landsstyre.
Konsultasjoner via nettbrett
Ifølge Venstres helsepolitiske talsmann Ketil Kjenseth innebærer en slik rettighet at kronikere skal ha mulighet til jevnlig å levere inn data om seg selv til helsevesenet – for eksempel målinger av blodtrykk, blodsukker, puls og lungekapasitet – ved hjelp av nettbrett eller andre digitale plattformer.
Dersom verdiene avviker, skal også oppfølging i form av konsultasjoner og samtaler med for eksempel leger, psykologer, sykepleiere og fysioterapeuter skje over nettet. En innføring av telemedisin innebærer dessuten at helsepersonell i noen tilfeller må reise hjem til pasientene, snarere enn at pasientene må oppsøke helsepersonell.
– Hva slags konsekvenser får det for helsebudsjettene om dette blir en lovfestet rettighet?
– Det har vi ikke finregnet på ennå. De teknologiske investeringene er ikke så høye: I mange tilfeller har brukerne allerede et nettbrett, og hvis dette er noe vi må subsidiere, koster ikke det så mange tusen kroner for hver bruker. Den store utfordringen er heller å få helsevesenet til å organisere seg på en måte som gjør at de kan møte en slik endring, sier Kjenseth til Dagens Medisin.
Les mer om saken hos Dagens Medisin