Hopp til hovedinnhold


Vil ha helsehavarikommisjon

Hensynet til pasientene og de ansatte tvinger frem en havarikommisjon, mener Den norske legeforening (Dnlf).

Hensynet til pasientene og de ansatte tvinger frem en havarikommisjon, mener Den norske legeforening (Dnlf), ifølge Dagens Medisin.

Overlegeforeningen ønsker en havarikommisjon i helsetjenesten, gjerne etter mønster fra kommisjonen for transport.

– Kommisjonen har ikke som formål å fordele skyld og ansvar, forklarte Grete Myhre, leder for Statens havarikommisjon for transport (SHT) legene som hadde årsmøte på Soria Moria. -  Men vi prøver å snu alle stener, vi snakker med involverte og vi ønsker å avdekke årsakene til at en ulykke eller hendelse har skjedd.

– Vi mener det er behov for en tilsvarende ordning i helsevesenet, sier leder Arne Lauvdal Refsum i Overlegeforeningen.

– Gjennom en slik ordning kan vi få raske svar, og de involverte behøver ikke frykte at det de sier, vil bli brukt mot dem. Dette vil stimulere sykehusene til å bli lærende organisasjoner hvor pasientsikkerhet og kvalitet blir prioritert, sier Lauvdal Refsum.

Les mer om saken i Dagens Medisin