Hopp til hovedinnhold


Vil ha ambulanseutdanning i Buskerud

Buskerud fylkeskommune vurderer oppstart av ambulansefag fra høsten 2016, melder Drammens Tidende.
Vestre Viken HF har uttrykt et behov for ambulanseutdanning. I dag tilbys det ikke utdanning innenfor dette feltet i Buskerud.
I den forbindelse har fylkesutdanningssjefen nå satt i gang en utredning, med en eventuell oppstart fra høsten 2016.
Det er Lier videregående skole som har fått i oppgave å utrede de økonomiske og organisasjonsmessige konsekvensene.
Endelig vedtak og hvilken skole som eventuelt ender opp med utdanningstilbudet kommer i november.
Les mer om saken hos Drammens Tidende