Hopp til hovedinnhold
Legehelikopteret på Dombås. Foto: Live Oftedahl
Legehelikopteret på Dombås. Foto: Live Oftedahl


Vil ha ambulansehelikopter til Skagen

Tungt innspill fra akuttlege peker på Vesterålen som best egnet for ambulansehelikopterbase.

Det kommer frem i et brev til Helse Nord, melder Vol.no.

Helse Nord har planer om å etablere en ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland. Til tross for interne dragkamper.

Overfor Helse Nord står Vesterålens ordførere samlet om at de ønsker ambulansehelikopterbasen til Stokmarknes. Ei arbeidsgruppe har tidligere landet på at Evenes er det beste alternativet, foran Stokmarknes Lufthavn, Skagen.

Faglig støtte

Saka avgjøres trolig i et styremøte i Helse Nord i september. Når samme styre møtes i august, ligger brevet fra ordføreren i Hadsel som referatsak, og det gjør også et fyldig utspill fra Svein Are Osbakk, overlege, spesialist i anestesiologi, og luftambulanse- og AMK-lege.

Osbakk har jobbet i mange år ved Universitetssykehuset i Tromsø.

Han tar i sitt 14 sider lange innspill til orde for å legge helikopterbasen til Stokmarknes lufthavn, Skagen, og stiller seg undrende til om stedsvalg er godt nok utredet.

 Å ha en base nær både flyplass og sykehus bør veie tungt, mener han.

– Om helikopterbasen plasseres ved Stokmarknes Lufthavn, Skagen, vil det være så kort kjøreavstand til nærmeste sykehus at man med stor sannsynlighet utløser positive ringvirkninger tilsvarende en ren sykehuslokalisering.

Denne muligheten er ikke belyst i rapporten, mener Osbakk, som har en rekke akuttmedisinske argumenter for ei plassering i regionen Lofoten og Vesterålen.

Freiberg sier til VA at han håper og forventer at innspillet fra Osbakk blir lyttet til.

– Det er ikke et partsinnlegg, men et faglig begrunnet dokument.

Overfor VOL har lege Astrid Berthinussen Holm i Sortland lagt liten skjul på at hun mener det faglig sett er å foretrekke ambulansehelikopterbase ved flyplassen på Stokmarknes fremfor andre alternativ.

Skrekken for både medisinere og politikere i Vesterålen er at dragkamp om lokalisering lokalt skal forsinke prosessen.

Ikke Evenes

Hadsel-ordfører Kjell-Børge Freiberg har ved flere anledninger tatt opp at Stokmarknes bør prioriteres, ettersom samlokalisering med redningshelikopter, et av de tunge argumentene for Evenes, ikke blir noe av i denne omgang.

Innad i Vesterålen har man ikke vært helt enige, og på regionrådsmøtene har debatten gått om lokalisering.

Ordførerne Grete Ellingsen fra Sortland og Jonni Solsvik i Andøya har antydet at også deres kommuner kan være aktuelle.

I mars klarte imidlertid ordfører-kollegiet, etter en viss diskusjon, å samle seg om en uttalelse som ble sendt Lars Vorland i Helse Nord.

I brevet, datert 4. mars, ber de om å få Stokmarknes utredet som lokaliseringssted for ambulansehelikopter - og at dersom en framtidig samlokalisering for redning og ambulanse skal utredes, må Andøya flystasjon og Kystvakta på Sortland være alternativer. Brevet er signert regionrådsleder Sture Pedersen.

Les mer om saken hos VOL.no