Hopp til hovedinnhold


Vil flytte AMK til Lillesand

En arbeidsgruppe ved Sørlandet sykehus HF foreslår å flytte og samlokalisere både AMK-sentralen, Pasientreisekontoret og ledelsen for sykehusets avdeling for prehospitale tjenester, for å posisjonere seg i forhold til muligheten for større fellessentraler i fremtiden.

En arbeidsgruppe ved Sørlandet sykehus HF foreslår å flytte og samlokalisere både AMK-sentralen, Pasientreisekontoret og ledelsen for sykehusets avdeling for prehospitale tjenester, til Lillesand skriver Agderposten.

Dette forslaget legges i dag frem for ledelsen ved Sørlandet sykehus.

Arbeidsgruppa har listet opp fire hovedargumenter for sitt forslag:

  1. Et ønske om å skaffe Sørlandet sykehus HF en strategisk mulighet til å opprettholde en fremtidig AMK-sentral og ikke minst i forhold til å få pilotprosjekt for 112 (nytt samlet nødnummer), samt erkjennelse av at dette krever plassering i Lillesand grunnet rekrutteringssituasjonen ved AMK.
  2. Et ønske om å bevare den kompetanse som er opparbeidet i AMK og Pasientreisekontorets ledelse og stab.
  3. Et ønske om å utnytte de muligheter som ligger i et samlokalisert AMK og Pasientreisekontor.
  4. Et ønske om å oppnå en bedret situasjon for Pasientreisekontorets ledelse og stab ved at disse samlokaliseres.

AMK-sentralen er i dag lokalisert i akuttmottaket ved sykehuset i Arendal, mens Pasientreisekontoret holder til i leide lokaler i Kastellveien i Arendal.

Ledelsen og staben ved sykehusets avdeling for prehospitale tjenester sitter i dag i Kristiansand (ambulanseledelse) og Arendal (luftambulanse/nødmeldetjeneste).

Les mer om saken i Agderposten