Hopp til hovedinnhold
Pulsoksymeteret i en bergensambulanse. Illustrasjonsfoto: Geir Anders Rybak Ørslien
Pulsoksymeteret i en bergensambulanse. Illustrasjonsfoto: Geir Anders Rybakken Ørslien


Vil fjerne advarsel som reaksjon til helsepersonell

– Det kan det ikke utelukkes at det i noen tilfeller vil være mer hensiktsmessig å begrense autorisasjonen.

Dette skriver Helse- og omsorgsdepartementet, som nå foreslår flere endringer i helsepersonelloven.

Forslagene er sendt til høring, skriver Dagens Medisin.

Ett av dem er at bestemmelsen om advarsel oppheves.  

HOD foreslår at denne bestemmelsen oppheves, og erstattes av en ny reaksjon – et faglig pålegg. Her skal det ligge en plikt til å ta imot veiledning og andre såkalte kompetansetiltak.

– Det er usikkert om reaksjonen har tilsiktet effekt og ressursene bør derfor brukes på andre deler av tilsynsaktiviteten, heter det i høringsnotatet.

–  Helsepersonell kan for eksempel i større grad enn i dag følges opp av arbeidsgiver og statsforvalteren ved brudd på helselovgivningen. Videre kan det ikke utelukkes at det i noen tilfeller også vil være mer hensiktsmessig å begrense autorisasjonen, mener HOD.

Departementet foreslår også endringer i helsepersonelloven om suspensjon; midlertidig tilbakekall av autorisasjon:

–  Forslaget innebærer at Statens helsetilsyn kan begrense suspensjonen til kun å gjelde helsepersonells adgang til å utføre visse arbeidsoppgaver i en periode, fremfor å suspendere all rett til å praktisere yrket. Det foreslås også endringer i helsepersonelloven som gir tilsynsmyndighetene mer effektive virkemidler i tilfeller der helsepersonell ikke etterkommer opplysningsplikten til tilsynsmyndighetene