Hopp til hovedinnhold


Vil filme pasienter

SVERIGE: Region Skåne vil gjøre det mulig å filme pasienter i ambulansen. Forhåpningen er at det skal forbedre mottakelsen på sykehuset, skriver Nytt från Öresund

Et webkamera montert ambulansen kan gjøre sykehuspersonellet bedre forberedt ved pasientens ankomst. Det mener  Region Skåne, som vil teste metoden ifølge Aftonbladet.

Regionen har søkt til kommunestyret (länsstyrelsen) om tillatelse til å montere opp webkameraer i ambulanser.

Gjennom kameraene skal personellet på akuttmottaket i Malmø kunne se pasienten i "direktesending", status og tiltak på veien. Kameraet skal være fjernstyrt så sykehuspersonellet selv kan flytte det via dataen.

Region Skåne skriver i sin prosjektbeskrivelse at ingen andre enn ambulansepersonellet skal kunne starte sendingen.

Prosjektet har også en annen gren der man ved større ulykker vil teste ut strømming av direktebilder til den regionale medisinske katastrofeberedskapen.

Allerede nå er det besluttet å teste ut håndholdte webkameraer. Der handler det om konsultasjon med mistenkte hjerneslagspasienter som kan strømmes direkte fra pasientens hjem og til behandlende lege.

Les mer om saken hos Nytt från Öresund