Hopp til hovedinnhold
Ambulansepersonell i arbeid inne i ambulanse.
Ambulansepersonell i arbeid inne i ambulanse. Illustrasjonsfoto: Thinkstock


Vil endre pensjonsreglene for 200.000 arbeidstakere

I statsråd i dag går regjeringen inn for å fjerne plikten som 200.000 offentlig ansatte har til å gå av med pensjon tidligere enn andre.

De ansattes organisasjoner protesterer, skriver NRK.

– Mange av mine kolleger sliter allerede i dag med å nå aldersgrensa. Å be oss om å jobbe enda lenger er et virkelighetsfjernt forslag. Dette handler om innbyggernes trygghet. Vi må kunne yte en tjeneste som er god nok, sier røyk- og redningsdykker Anna Lund Bjørnsen til NRK.

Hun er tillitsvalgt i Oslo brannkorpsforening og må etter dagens regelverk gå av som 60-åring.

Dersom regjeringen får flertall for å fjerne plikten til å fratre, tror hun mange i brannvesenet vil måtte jobbe lenger enn hva helsa tillater.

– Vi frykter at tjenesten vil bli svekket ved at vi ikke får forutsetninger til å gjøre jobben vår, som er fysisk og mentalt svært krevende. I tillegg vil forslaget ramme dem som etter et langt yrkesliv i et krevende yrke ikke får en verdig pensjon å leve av, sier hun.

Endrer reglene

I stat og kommune er flere yrkesgrupper underlagt en særaldersgrense på 60, 63 eller 65 år. Dette gjelder blant annet ansatte i Forsvaret, politiet og brannvesenet, men også jordmødre, ambulansearbeidere og andre ansatte i helsevesenet.

Særaldersgrensen følges i dag av en plikt til å fratre, som forhindrer disse arbeidstakerne i å fortsette å jobbe til de når den ordinære aldersgrensen på 70 år.

– Folk er friskere og lever mye lengre. Plikten til å fratre ved særaldersgrense er moden for å fjernes. Det vi gjør nå, innebærer rett og slett at du kan få gå av ved særalder, men hvis du har lyst til å fortsette, så får du lov til det, sier arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Kraftig motbør

Forslaget om å fjerne fratredelsesplikten ble sendt ut på høring i juni fjor. LO-giganten Fagforbundet er blant arbeidstakerorganisasjonene som kraftig har motsatt seg forslaget.

Forbundsleder Mette Nord mener regjeringens forslag rammer de ansatte, går utover samfunnssikkerheten og i praksis kortslutter forhandlingene om pensjon for offentlig ansatte.

– Dette er avtalebrudd fra regjeringens side. Partene ble enige den 3. mars i 2018 da vi forhandlet fram en pensjonsløsning for offentlig ansatte, at vi skulle komme tilbake til særaldersgrensene, sier Nord og fortsetter:

– Partene i arbeidslivet skulle bli enige om en modell for særaldersgrenser før regjeringen gikk til Stortinget. Nå leverer regjeringen ensidig dette forslaget, og det er et alvorlig brudd på avtalen.