Hopp til hovedinnhold
Historiske paramedicstudenter på Høgskolen i Oslo og Akershus. Foto: Trine Staff
Merket til paramedicstudenter på OsloMet - storbyuniversitetet. Foto: Trine Staff


Vil endre forskrift for å få flere ambulansearbeidere inn i paramedisinstudier

Kunnskapsdepartementet (KD) foreslår å endre opptaksforskriften slik at man får en yrkesfaglig vei til paramedisinstudiet.

Skyhøye poengkrav gir rykter om at ambulansearbeidere som søker, ikke kommer inn på paramedisinstudiet.

Har du opplevd dette, vil vi gjerne høre fra deg! Send mail til live@ambulanseforum.no.

I ny forskrift foreslås det et unntak fra krav om generell studiekompetanse for opptak til spesielt tilrettelagt studie i paramedisin.

Rent konkret innebærer det at det etableres desentraliserte deltidsutdanninger med dispensasjon fra kravet om generell studiekompetanse.

Desentralisering og fritak

Nord Universitet og Høgskolen i Østfold har desentraliserte utdanninger allerede. NTNU Gjøvik planlegger oppstart av en slik bachelorutdanning neste år.

De som har 60 studiepoeng Nasjonal Paramedic-utdanning (NPU) fra før skal kunne søke om fritak inntil det som tilsvarer et utdanningsår.

De fleste ambulansearbeidere har gått yrkesfaglig utdanning og tatt fagbrev. Mange har derfor ikke studiekompetanse. Samtidig har en god del videregående skoler med ambulansefag innført et treårig løp hvor elevene også får studiekompetanse de siste årene.

Ambulansearbeidere regnes som grunnstammen i ambulansetjenesten, og det er viktig at denne gruppen også får mulighet til å heve kompetansen gjennom etterutdanning.

En populær mulighet til formell videreutdanning rettet spesielt mot ambulansearbeidere vil falle bort når Nasjonal Paramedic-utdanning på 60 studiepoeng ved NTNU Gjøvik blir lagt ned fordi de går over til å tilby en treårig bachelor i paramedisin.

Samtidig jobber de mye med at bacheloren, som etter planen starter neste år, også skal være interessant for ambulansepersonell.

Endringsforslag

Ambulanseforum kjenner til en del frustrasjon i ambulansemiljøet når erfarne ambulansearbeidere søker på bachelorstudier i paramedisin, men ikke kommer inn.

KD sendte ut en høring 30. juni, med forslag til en del endringer i forskriften om opptak til høyere utdanning.

Om unntak fra generell studiekompetanse står det i høringsbrevet:

«Forskrift om rammeplan for paramedisin tredde i kraft 1. januar 2020. I arbeidet med nasjonale retningslinjer for denne utdanninga blei det i programgruppa uttrykt ønske om å opne for søkarar med relevant fagbrev skal få unntak frå kravet om generell studiekompetanse for opptak til paramedisinutdanninga. Alle utdanningsinstitusjonane som tilbyr paramedisin var representerte i programgruppa. Departementet har i tillegg mottatt eit forslag om eit slikt unntak. På bakgrunn av dette foreslår departementet å fastsette ei ny føresegn:

§ 3-11 Unntak frå kravet om generell studiekompetanse for opptak til spesielt tilrettelagd paramedisin

Institusjonar kan ta opp søkarar med relevant fagbrev som ikkje oppfyller krava til generell studiekompetanse, til spesielt tilrettelagd studium i paramedisin.»

Ambulanseforum har intervjuet Rethos-lederen for paramedisin-studiet, samt flere studieprogramledere om planene framover og tolkinger av forskriften, og vil presentere dette etter hvert i en større sak.

Høringsfristen for forskrift om opptak til høyere utdanning er 30. september 2020.