Hopp til hovedinnhold


Vil bli landets beste akuttmottak

Nye kvalitetsstandarder skal gi Sykehuset Østfold landets beste akuttmottak.

Nye kvalitetsstandarder skal gi Sykehuset Østfold landets beste akuttmottak, skriver NRK Østfold.

Akuttmottaket ved Sykehuset Østfold fikk denne uken en ISO-sertifisering som skal gjøre det tryggere å være akuttpasient.

Det har vært rettet mye kritikk mot akuttmottakene, men nå stilles det nye krav til hvordan akuttpasientene skal tas imot - og behandles.

LES også på NRK: Lover forbedring på akuttmottaket

Triage

– De pasientene som det haster mest med kommer inn først, mens de som har en mindre alvorlig tilstand må kanskje vente litt, forteller akuttsykepleier Lars Gunheim-Hatland.

Det høres naturlig ut, men slik har det ikke alltid vært. Bare for et par år siden var det ikke en selvfølge at de som trengte behandling først fikk det.

Helsetilsynet kom da med sviende kritikk av rutinene på 26 av akuttmottakene i landet, blant annet i Fredrikstad.

Men med ISO -sertifiseringen blir det nå stilt høye krav av mottaket, sier Inger Marie Schytte Blix fra Helse Sør Øst.

– Bedre allerede

– Først og fremst må de ha orden i eget hus. Det gjelder alle interne prosedyrer som er knyttet til ledelse og styring. Vi har også satt visse krav til reisen pasienten har fra han blir syk til han er behandlet og klar for å sendes videre fra akuttmottaket, forteller Schytte Blix.

De nye rutinene gjør det tryggere å være akuttpasient, tror sykepleier Lars Gunheim-Hatland.

– Jeg føler at mottaks-situasjonen for pasienten allerede er betraktelig forbedret, sier han.

Les hele saken på NRK Østfold