Hopp til hovedinnhold


Vil bedre akuttmedisinen

20 av Europas fremste akuttmedisinske forskere og fagfolk møttes på Ål i Hallingdal forrige uke for å avgjøre hva som skal stå sentralt i europeisk forskning innen akuttmedisin i fremtiden.

20 av Europas fremste forskere og fagfolk møttes på Ål i Hallingdal forrige uke for å avgjøre hva som skal stå sentralt i europeisk forskning innen akuttmedisin i fremtiden, skriver Bergen Byavis.

– Vi hadde som mål å komme til enighet om fem områder innen forskningen som må prioriteres i årene fremover, og det har vi lykkes med. Dette vil føre til mer målrettet og solid forskning, bedre oversikt, og større muligheter for felles studier og samarbeid over landegrensene. På sikt vil dette igjen føre til bedre akuttmedisinske tjenester, sier forskningssjef Hans Morten Lossius i Stiftelsen Norsk Luftambulanse i en pressemelding.

Ambulanseforum ringer Lossius for å høre hvilke områder de har sett seg ut.

- Vi har samlet troppene i Europa innen akuttmedisinsk forskning og klinikk, og hadde en konsensusprosess om hva som var de viktigste forskningsområdene fremover. Vi ble enige på møtet om å se på

  • Utdanning og formelle trening for personell som skal jobbe i luftambulansen.
  • Avansert håndtering av luftveier prehospitalt.
  • Implementering av ultralyd i luftambulansen.
  • Utkalling, hvilke kriterier skal luftambulansetjenesten rekvireres på.

Mer om dette kommer i nytt nummer av Ambulanseforum som er rett rundt hjørnet.