Hopp til hovedinnhold


Viktig studie av hjerteinfarkt

En studie ved Sykehuset Innlandet viser at sjansen for å dø, få nytt infarkt eller slag kun var seks prosent for de pasientene som ble sendt videre til et spesialistsykehus for utblokking, i motsetning til 16 prosent for de som ble sendt til nærmeste lokalsykehus for oppfølging.

En studie ved Sykehuset Innlandet viser at sjansen for å dø, få nytt infarkt eller slag kun var seks prosent for de pasientene som ble sendt videre til et spesialistsykehus for utblokking, i motsetning til 16 prosent for de som ble sendt til nærmeste lokalsykehus for oppfølging.

Les hele saken på Sykehuset Innlandets hjemmeside

Konklusjonen er altså at det lønner seg å transportere pasienter med akutt hjerteinfarkt så fort som mulig til nærmeste spesialistsykehus, etter at de har fått innledende behandling i ambulanse eller på lokalsykehus.

Studien, som i disse dager presenteres på en stor europeisk hjertekonferanse i Barcelona, er gjennomført som et samarbeid mellom Oslo Universitetssykehus Ullevål og Sykehuset Innlandet.

Overlege Ellen Bøhmer ved divisjon Lillehammer gjennomførte fra februar 2005 til april i år en studie av i alt 266 hjerteinfarktpasienter i Oppland. Pasientene har hatt en transportvei til Ullevål på mellom 100 og 400 kilometer. Hensikten var å se om det var ulike resultater ved to ulike strategier for akuttbehandling.

Overlege Sigrun Halvorsen ved Oslo Universitetssykehus Ullevål er ansvarlig for studien. Ved akutt hjerteinfarkt er det viktig å få åpnet den tilstoppede blodåren så fort som mulig, sier hun. Den beste behandlingen er utblokking av den tette blodåren, forutsatt at pasienten blir behandlet raskt. Utblokkingen kan kun gjøres på spesialistsykehus (invasivt senter).

Der det er lange transportavstander til slike sentre behandles infarktpasientene best med et blodproppoppløsende medikament (trombolyse) i første omgang.

- Studien viser at det kan lønne seg å frakte pasienter som har fått slik behandling videre til et spesialistsykehus så rask som mulig. Hos mange av disse pasientene er den tilstoppede blodåren bare delvis blitt gjenåpnet av trombolysebehandlingen, og disse trenger derfor tilleggsbehandling med utblokking så snart som mulig etter infarktet. Vår studie viste at sjansen for å dø, få nytt infarkt eller slag kun var seks prosent for de pasientene som ble sendt videre til et spesialistsykehus for utblokking, i motsetning til 16 prosent for de som ble sendt til nærmeste lokalsykehus for oppfølging, sier hun.

Hun understreker at det har vært et svært godt samarbeid både med ambulansesjåfører og lokalsykehus i Sykehuset Innlandet. Uten deres engasjement og frivillige innsats hadde det ikke vært mulig å gjennomføre denne studien, sier Halvorsen

Ellen Bøhmer, Sigrun Halvorsen og andre i nøkkelfunksjoner i forskningsprosjektet er nå i Barcelona for å presentere studien.