Hopp til hovedinnhold


– Viktig rapport for videre diskusjoner

Sentralisering av sykehus og nedleggelse av mindre lokalsykehus kan ikke begrunnes verken faglig eller økonomisk, viser en rapport, ifølge Lofot-Tidende.
– Små lokalsykehus driver like billig og produserer like gode helsetjenester som de store på de tjenester de ivaretar, skriver Kommunens Interesseforening for Lokalsykehus (KIL).
De har bestilt en rapport, som viser sammenhengen mellom størrelsen på sykehuset og parametere som liggetid, risiko for død, reinnleggelse, pasienttilfredshet, økonomi, etterfølgende livskvalitet etc. Rapporten er utarbeidet av økonomiprofessor Bjarne Jensen ved Høyskolen i Hedmark.

Nedleggelser
Det fins 57 sykehus i Norge i dag, er det er planlagt en reduksjon til 24-27 sykehus. Sju er allerede lagt ned. I Nord-Norge fins ti sykehus og det planlegges en nedleggelse av tre-fem.

Om de resterende nedleggelsene eller reduksjoner i tilbud blir realisert avhenger om det aksepteres politisk.

– Halvparten av Norges lokalsykehus er truet av nedleggelse eller betydelig reduksjon fra dagens helsetilbud. En fersk rapport utarbeidet av Høgskolen i Hedmark finner ingen sammenheng mellom de påståtte årsakene til nedleggelsene, sett opp mot eksisterende forskning på området, skriver KIL.

Resultatene viser at nedleggelsene ikke kan begrunnes verken faglig eller økonomisk.

– Det er gode og dårlige sykehus både blant de store og de små. På enkelte områder viser det seg at de minste sykehusene leverer bedre økonomiske og helsefaglige resultater enn de store. Rapporten viser at det er andre forhold enn størrelse og beliggenhet som avgjør hvor gode sykehusene er, sier Bjarne Jensen.

Les mer om saken hos Lofot-Tidende