Hopp til hovedinnhold


Vikarnekt på ambulansene

Ambulansene i Finnmark blir stående når personalet får korttidsfravær.

Ambulansene i Finnmark blir stående når personalet får korttidsfravær.

Les hele saken i Finnmarken: Vikarnekt på ambulansene

Tidligere i år ble det bestemt at dersom ambulansepersonell i Finnmark blir borte fra jobben i én arbeidsdag eller mindre, så kalles det ikke inn vikarer til overtidsbetaling.

– Dersom ingen kan komme inn på timevakter, så tillates ikke innkalling av vikarer på korttidsfravær, sier leder av prehospital avdeling ved Kirkenes sykehus, Geir Braathu.

Ambulansene skal alltid ha minst to på vakt i hver bil, og vaktordningene er ofte to og to personer sammen. Dersom en av dem må være hjemme, for eksempel med sykt barn, så tas altså hele bilen ut av drift.

Når det skjer i kommuner som Vadsø og Tana, som har to ambulanser, så innebærer det at de kun har én operativ ambulanse igjen. Den kan attpåtil ikke forlate kommunen dersom det skulle smelle.

Ambulansepersonell Finnmarken har vært i kontakt med er bekymret på innbyggernes vegne.