Hopp til hovedinnhold


Videreutdanning i akuttmedisin

Til høsten starter Skandinavias første mastergradsstudium innen prehospital akuttmedisin. Gjennom et fire års løp kan nå leger, sykepleiere og ambulansearbeidere videreutvikle sin kunnskap innen prehospital akuttmedisin og ta mastergrad på deltid ved siden av full jobb, melder Dagens Medisin.Ambulanseforum har også omtalt studiet i siste nummer
Studiet går under navnet «Master in Pre-hospital Critical Care» (PHCC), er et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger og Stiftelsen Norsk Luftambulanse.
– Dette er en videreutdanning for de som allerede er etablert innenfor disse profesjonene, for å øke deres kompetanse innen akuttmedisin, sier rådgiver Rune Løwehr ved Universitetet i Stavanger.
Vekst i fagutvikling
– Gjennom den kraftige veksten i fagutviklingen innen luftambulansefaget og prehospital akuttmedisin har vi sett behovet for en etterutdanning på gradsnivå som ikke bare bidrar til å øke kompetansen til de som jobber med prehospital akuttmedisin til daglig. I tillegg er det behov for kompetanse som også er tverrfaglig og dermed minsker avstanden mellom faggruppene som jobber sammen og øker samhandlingen til beste for pasientene, sier førsteamanuensis Stephen J. M. Sollid ved Universitetet i Stavanger.
– Stor pågang
Universitetet i Stavanger melder om stor pågang.
Les mer om saken hos Dagens Medisin