Hopp til hovedinnhold
Hans-Christian Stoud Platou. Foto: Vestre Viken


Vestre Viken har startet arbeidet med å få innført videosamtale med AMK

Vestre Viken har fått ti millioner for å utvikle en løsning der AMK kan starte en videosamtale med innringer.

Men videosamtale finnes jo allerede? sier mange og lurer på hva nytt Vestre Viken skal komme med.

FaceTime. Skype. WhatsApp. Bergen brannvesen har innført videokonferanse på 110-sentralen. Danskene i Region Hovedstaden forsker på det.

Singapore og Sør-Korea har innført video i sine nødhjelps-apper hvor publikum kan ta kontakt med nødmeldetjenesten.

Er ikke video via telefon hyllevare allerede?
– Jo, bekrefter, Hans-Christian Platou, medisinsk fagsjef i Vestre Vikens prehospitale tjenester og leder for prosjektgruppen som skal jobbe med dette.

– Men likevel er det noen andre forutsetninger som må tas hensyn til ved videosamtale med AMK, som personvern og informasjonssikkerhet. Dessuten må det nye systemet integreres mot eksisterende systemer som brukes av AMK i dag.

Derfor har de søkt midler fra Innovasjon Norge som hadde en utlysning i vår. De søkte etter seks millioner og fikk åtte.

– Og så får vi mulighet til å få to millioner ekstra om vi involverer kommunehelsetjenesten.

Dermed prøver de å rigge prosjektet slik at de ivaretar kommunen også. Drammen kommune er forespurt om å være med i både prosjekt- og styringsgruppen til prosjektet.

Foreløpig består gruppa av 5-6 stykker, og de vil hente inn ressurser ved behov. Platou nevner Innovasjon Norge, Difi og Nasjonalt program for leverandørutvikling eid av NHO som samarbeidspartnere.

– En viktig del av prosjektgruppa blir også Sykehuspartner og HDO (Helsetjenestens driftsorganiasjon).

Nå jobbes det med å forankre dette i organisasjonen.

Men blir egentlig dette vesensforskjellig fra en vanlig telefonsamtale med 113?
– Videoanrop kan potensielt være livreddende i situasjoner der innringer misforstår veiledningen som gis, som for eksempel ved utføring av hjerte-lungeredning. Videosamtale vil også kunne bidra til økt pasienttilfredshet, tillit og opplevd trygghet for innringer, ifølge Platou.

I tillegg tror han at ansatte på AMK vil oppleve å kunne få riktigere informasjon om en øyeblikkelig hjelp situasjon og gi bedre hjelp gjennom videoanrop.

– Mer presis informasjon vil også gi ambulansepersonell mulighet til å være bedre forberedt når de kommer frem til skadested. En AMK-operatør som har bedre situasjonsforståelse, kan gi bedre informasjon til utrykkende personell.

Flere andre nødsentraler har innført dette allerede?
– Vi kjenner til at Region Hovedstaden i Danmark jobber med det også. En parallell i Norge er appen hvor man kan ringe til en lege og få legehjelp. Men på AMK er det snakk om øyeblikkelig hjelp , så vi må ha en raskere løsning. Vi har sett på løsningen til 110-sentralen i Bergen. De bruker video til å få oversiktsbilder fra droner og innringer, og har ikke samme krav til personvern og informasjonssikkerhet som vi må ha for vår løsning.

Hva med appene i Singapore og Sør-Korea?
– De har nok et litt annet regelverk og et annet forhold til personvern.

Trengs det å gjøre noe med regelverket for å kunne innføre video på 113?
– Vi er nødt til å forholde oss til GDPR (red.anm.: EUs General Data Protection Regulation) FaceTime til 113 fungerer ikke med dagens regelverk.

Hva sier personvernombudet?
– Kravet til personvern og taushetsplikt må veies opp mot behovet for helsehjelp. Personvernombudet i Vestre Viken har gjort en vurdering og mener at videosamtale med AMK vil kunne håndteres innenfor gjeldende regelverk, men det forutsetter at utfordringer knyttet til personvern, teknologibruk og journalkrav ivaretas.

Tenker dere også en app-løsning?
– Nei, det er nok ikke en god nok løsning. Det er viktig at dagens brukermønster for publikum ikke endres. Publikum skal fortsatt ringe 113 slik de gjør i dag. Derfor mener vi løsningen ikke kan være en app.

Hvordan ser dere for dere en løsning da?
– Vi skal beskrive et behov. Hva løsningen skal være må vi finne ut av sammen med leverandørene. Løsningen må være rask, kryptert og ivareta personvernet. Og så må vi se på hvordan vi skal jobbe på AMK når vi tar løsningen i bruk.

Åtte eller ti millioner er ikke veldig mye penger i en sånn sammenheng. Har leverandørene noe å tjene på dette?
– Størsteparten av midlene vil gå til leverandørene og utviklingsarbeid. Vi håper at løsningen vil ha et stort markedspotensiale som leverandørene vil tjene på.

Hva er tidshorisonten?
– Vi planlegger en leverandørkonferanse i Drammen den 14. oktober 2019. Der vil vi gi informasjon om hva som er forventningene til løsningen. Utfordringen er at løsningen må ivareta personvern og informasjonssikkerhet, og at det må integreres i eksisterende løsninger.

– Vi har satt av halvannet år til en utviklingsfase, men en milepælsplan er ikke lagt ennå. Innovasjon Norge har en ramme på tre år, men vi håper på å gjøre det raskere, avslutter Platou.

Prosjektutviklingen kan følges på Vestre Vikens sider her