Hopp til hovedinnhold


– Vi merker bekymring blant pasienter og ansatte

De tillitsvalgte merker at pasienter og ansatte blir bekymret når det spres usikkerhet rundt akuttfunksjonen på Tynset, melder Arbeidets Rett.
Bakgrunn: Kjemper for akuttfunksjonen
Les også i Oppland Arbeiderblad: Knut fikk hjertestans i demonstrasjon mot nytt storsykehus i Innlandet - en demonstrasjon full av leger
Både Sykepleierforbundet og Fagforbundet mener man bør beholde og videreutvikle et lokalsykehus med akuttfunksjoner for befolkningen i Fjellregionen.
– Dette vil skape en trygghet og forutsigbarhet som gagner befolkningen i regionen når det er behov for rask helsehjelp ved sykdom og skade, mener Lium.
Fagforbundet og Sykepleierforbundet hadde forrige mandag et leserinnlegg i Arbeidets Rett, skrevet av de tilltsvalgte på vegne av medlemmene.
– I Fjellregionen er det store geografiske avstander, og uten lokalsjukehus på Tynset vil det bli enda lengre transportvei til spesialisthelsetjenesten for pasientene. Sjukehuset har et godt etablert fagmiljø. Sykepleietjenesten er god med høy faglig kompetanse, det samme gjelder legesiden som består av overleger med bred og lang erfaring innen sine spesialiteter.
De tillitsvalgte mener også at legevakten tilbyr en bedre tjeneste etter at den ble fysisk lokalisert til sjukehuset på Tynset. De poengterer videre at selv om ambulansetjenesten er god, vil den aldri kunne erstatte god og tidlig akuttmedisinsk beredskap.
Les mer om saken hos Arbeidets Rett