Hopp til hovedinnhold
«Samvirkekompetansegruppa» legg vekt på at det sentrale no er å sikre øvings- og treningsareaner nær dei operative einingane. «Mulighetsstudien» var meir opptatt av å få etablert regionale og nasjonale sentra.


Vi må øve meir - med reint samvirke-fokus

Ein innsats i samsvar med samvirkeprinsippet kjem ikkje av seg sjølv. Utan opplæring og øvingar som har samvirke som særleg kompetansemål eller læringsutbytte, kjem reelt samvirke ikkje til å skje i praksis, skriv forfattarane.

Ambulanseforum nr. 1 2017, skrevet av Geir Sverre Braut og Tora Aasland.

Risiko i et trygt samfunn er tittelen på den nye meldinga til Stortinget som statsråd Anders Anundsen presenterte den andre veka i desember 2016.

Denne meldinga stadfester at prinsippa om ansvar, likskap, nærleik og samvirke framleis skal gjelde for arbeidet med samfunnstryggleik og beredskap her i landet.

Prinsippet om samvirke har vore gjeldande for redningstenesta gjennom mange tiår, men som grunnleggjande prinsipp i samfunnstryggleiksarbeidet, kom det først med etter hendingane den 22. juli 2011.

Ulike definisjonar av samvirke

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.